Avainluvut

Tuloksen keskeiset tunnusluvut Konserni 2016  Konserni 2015 Konserni 2014  Emoyhtiö 2016 Emoyhtiö 2015 Emoyhtiö 2014

Liikevaihto,
1000 €

 16 723 15 876 15 592  15 060 13 682 14 383

Käyttökate (EBITDA)
1000 €

 1 206 963 930 1 168 1 079 1 012
EBITDA,
% liikevaihdosta
7 %  6 % 6 % 8 %  8 % 7 %
Tilikauden tulos,
1000 €
 650 233 267 650  334 379
Tulos,
% liikevaihdosta
 4 % 1 % 2 % 4 %  2 % 3 %
Osakekohtainen
osinko € 
 0,50 0,18 0,21  0,50 0,28 0,29