Avainluvut

Tuloksen keskeiset tunnusluvut Konserni 2017 Konserni 2016 Konserni 2015  Emoyhtiö 2017 Emoyhtiö 2016 Emoyhtiö 2015

Liikevaihto, t€

 17 345 16 723 15 876  15 836 15 060 13 682

Käyttökate (EBITDA), t€

 994 1 206 963 1 236 1 168 1 079
EBITDA,
% liikevaihdosta
6 %  7 % 6 % 8 %  8 % 8 %
Tilikauden tulos, t€  371 650 233 587 650 334
Tulos,
% liikevaihdosta
 2 % 4 % 1 % 4 %  4 % 2 %
Osakekohtainen
osinko € 
 0,227 0,50 0,18  0,227 0,50 0,28