Hallitus

Yhtiön hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus vastaa siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Hallitus tai hallituksen jäsen ei saa noudattaa yhtiökokouksen, hallintoneuvoston tai hallituksen tekemää päätöstä, joka on Osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen vastaisena pätemätön. Hallituksen valitsee yhtiön yhtiökokous. Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan jäsenen toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiön yhtiöjärjestyksen 4 §:n nojalla Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kuusi (6) varsinaista jäsentä. Yhtiöjärjestyksen 5 §:n nojalla Yhtiötä edustaa paitsi hallitus, myös hallituksen jäsenet kukin erikseen. Lisäksi hallitus voi antaa nimetyille henkilöille prokuran.

Hallituksen päätökseksi tulee se kanta, jota enemmän kuin puolet kokouksessa läsnä olevista jäsenistä kannattaa. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee, paitsi puheenjohtajan vaalissa ratkaisee arpa. Piipon hallituksen päätöksen mukaan hallitus kokoontuu ainakin kuusi kertaa vuodessa. Lisäksi hallitus kokoontuu Yhtiön kehitysvaiheesta johtuen joustavasti hallituksen puheenjohtajan määrittelemien tarpeiden mukaisesti.

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan työosoite on Sysmäjärventie 3, 83500 Outokumpu.
Seuraavassa taulukossa on esitetty Yhtiön hallituksen jäsenten perustiedot:

Nimi Tehtävä hallituksessa  Syntymävuosi Nimittämisvuosi
Jouni Hartikainen Puheenjohtaja 1961 2018
Antti Piippo Jäsen 1947 1979
Mikael Slotte Jäsen 1955 2016
Lars-Olof Staffans Jäsen 1955 2016

 

Toimitusjohtajan esittely     

Yhtiön pitkäaikainen toimitusjohtaja Kari Hirvonen jäi eläkkeelle 1.9.2017 ja uutena toimitusjohtajana aloitti KTM Jukka Keisanen. Hän toimi aikaisemmin Piippo Oyj:n avainasiakaspäällikkönä, vastaten myös myynnistä ja markkinoinnista. Jukka Keisanen on toiminut Yhtiön palveluksessa vuodesta 2013 lähtien, valmistuttuaan Jyväskylän kauppakorkeakoulusta. Tätä ennen Jukka Keisanen on työskennellyt Oy Carlsonilla ja John Deere Foresterylla.

Corporate Governance

Piippo Oyj:n hallinto perustuu Suomen lainsäädäntöön, Piippo Oyj:n yhtiöjärjestykseen ja First North Finland -markkinapaikan sääntöihin ja määräyksiin. First North -yhtiönä Piippo Oyj:llä ei ole velvollisuutta noudattaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia Corporate Governance 2015 -suositusta, mutta suositusta noudatetaan niiltä osin kuin se yhtiön kokoon ja toimintaan nähden on perusteltua. Ulkomaantytäryhtiöiden toiminta perustuu lisäksi paikalliseen lainsäädäntöön.