Yhtiön hallituksen omistus

Alla olevassa taulukossa on esitetty Yhtiön hallituksen jäsenten ja johdon omistus Yhtiössä 30.6.2017. Yhtiö ei ole laskenut liikkeeseen osakeoptioita tai muita Yhtiön osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia. Toimitusjohtajalla ei ole omistusta Yhtiössä.

    Osakkeet Osuus Osakkeista ja äänistä (%)
       
Antti Piippo Hallituksen puheenjohtaja 433 500 33,5
Kari Hirvonen Hallituksen jäsen 158 000 12,2