Yhtiön hallituksen omistus

Alla olevassa taulukossa on esitetty Yhtiön hallituksen jäsenten ja johdon omistus Yhtiössä 4.4.2018. Yhtiö ei ole laskenut liikkeeseen osakeoptioita tai muita Yhtiön osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia. Toimitusjohtajalla ei ole omistusta Yhtiössä.

    Osakkeet Osuus Osakkeista ja äänistä (%)
       
Antti Piippo Hallituksen jäsen 433 500 33,5