Sisäpiiri

 

Sisäpiiriä koskevissa asioissa Piippo noudattaa First North –yhtiöiltä edellytettävällä tavalla sovellettavan lainsäädännön ja Finanssivalvonnan standardien lisäksi NASDAQ OMX Helsingin sisäpiiriohjetta sekä Piipon omaa sisäpiiriohjetta.

Piipon johdon ilmoitusvelvollisien sisäpiiriin kuuluvat hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, tilintarkastaja, sekä ne Piipon hallituksen määrittelemät henkilöt, jotka saavat säännöllisesti sisäpiirintietoa ja joilla on oikeus tehdä Piipon tulevaa kehitystä ja liiketoiminnan järjestämistä koskevia päätöksiä. Pysyvään yrityskohtaiseen sisäpiiriin kuuluvat lisäksi ne nimetyt Piipon palveluksessa olevat henkilöt tai muun sopimuksen perusteella Piipolle työskentelevät henkilöt, joilla on asemansa tai tehtäviensä vuoksi säännöllinen pääsy sisäpiirintietoon.

MARin myötä liikkeeseenlaskijoiden velvollisuus ylläpitää julkista sisäpiirirekisteriä poistui. Piippo Oyj:n ylläpitämän julkisen sisäpiirirekisterin tilanne 2.7.2016 saakka on viiden vuoden ajan nähtävillä Euroclear Finland Oy:ssä, osoitteessa Urho Kekkosen katu 5C, 00100 Helsinki.