Strategia ja taloudelliset tavoitteet

Strategia

Piippo Oyj on kansainvälisesti yksi johtavista paalausverkkojen ja -lankojen valmistajista kansainvälisillä agri -markkinoilla. Lisäksi yhtiö valmistaa kaapelifillereitä vienti- ja kotimarkkinoille sekä jakelee kuluttajatuotteita Suomessa ja lähialueilla.

Yhtiö on päivittänyt strategiansa vuoteen 2022 asti. Päivitetyssä strategiassa pääliiketoiminta-alueeksi valittiin Agri-liiketoiminta, joka on paitsi globaali, myös yhtiön suurin liiketoiminta-alue. Sillä on suuri merkitys yhtiön tulevalle kasvulle ja kannattavuudelle. Yhtiö hakee markkinaa nopeampaa kasvua pääliiketoiminta-alueellaan. Yhtiö tutkii mahdollisuuksia tuotantokapasiteettia lisääviin investointeihin sekä mahdollisiin yritysjärjestelyihin.

Loppuasiakkaiden ymmärtäminen ja kumppaneiden kunnioittaminen ovat auttaneet Yhtiötä saavuttamaan merkittävän aseman kansainvälisillä markkinoilla. Toimialallaan Piippo on tunnettu tuotteiden erilaisuudesta ja innovatiivisuudesta, joka on nostanut Yhtiön globaaliksi toimijaksi.

Yhtiön kasvu perustuu syvään markkinatuntemukseen ja aikaisten muutostrendien havaitsemiseen, johon Yhtiön tuotekehitys pystyy vastaamaan riittävällä nopeudella. Asiakkuuksien hallinta ja toimiminen heidän kanssaan yhdessä antavat tätä tarvittavaa syvätietoa markkinasta.

Yli 20 vuoden työurat eivät ole Yhtiössä harvinaisia, samoin kuin lähes yhtä pitkät yhtäjaksoiset asiakassuhteet. Nämä ovat rakentaneet pohjaa Yhtiön 75-vuotiselle historialle köysien, lankojen ja verkkojen suomalaisena perheyhtiönä. Omistajien pitkäaikainen sitoutuminen sekä huonoina että hyvinä aikoina ovat luoneet kestävän pohjan, jolle on hyvä rakentaa myös tulevaisuudessa.

Tavoitteena markkinaa nopeampi kasvu

Vuonna 2000 Piippo irtautui paperin- ja kartongin jalostuksesta ja ruiskupuristustuotteiden valmistuksesta ja aloitti paalausverkkojen valmistuksen uutena liiketoimintana. Tästä lähtien Piippo on kasvanut orgaanisesti ja tasaisesti investoiden erityisesti tuotantoon ja markkinointiin. Tällä hetkellä Yhtiö on arvionsa mukaan alan viidenneksi suurin paalausverkkojen valmistaja maailmassa.

Väestönkasvu kiihdyttää edelleen elintarvikkeiden kysyntää, minkä Yhtiö uskoo heijastuvan Yhtiön Agri-segmentin tuotteiden kysyntään. Yhtiö haluaa kasvaa markkinoita nopeammin nyt, kun alalla on kasvua ja Yhtiön tuotteilla on erinomainen maine ja jakelu yli 40 maassa. Yhtiö on laajentanut Outokummun-tehdastaan viimeksi vuonna 2014. Seuraava laajennus paalausverkkotuotantoon tulee tapahtumaan vuoden 2018 lopussa. Osana kasvun mahdollistamista Yhtiö voi harkita yritysostoa tai tuotannon käynnistämistä lähempänä markkinoita, mikä lisäisi toimitusnopeutta ja kilpailukykyä.

Taloudelliset tavoitteet

Yhtiön taloudellisena tavoitteena on kasvattaa yhtiön omistaja-arvoa. Yhtiön liikevaihdon odotetaan kasvavan strategiajaksolla 2017-2022 globaalia markkinakysyntää nopeammin. Keskimääräisen markkinakasvun arvioidaan olevan 2-3 % vuodessa. Yhtiön kannattavuuden odotetaan pysyvän edellisten vuosien tasolla.

Yhtiö jatkaa strategiansa toteuttamista asiantuntijakumppaneidensa kanssa ja tutkii mahdollisuuksia tuotantokapasiteettia lisääviin lisäinvestointeihin sekä mahdollisiin yritysjärjestelyihin. Yhtiö jatkaa sopivan kumppanin etsimistä kuluttajatuotteiden liiketoiminnan vahvistamiseksi. Yhtiö selvittää Outokummun nykyisten tuotantotilojen uudelleenjärjestelyjä, jotta se pystyisi paremmin vastaamaan strategiansa mukaiseen agrituotannon kasvutarpeisiin.