Etusivu / News / Piippo Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2018: Vertailukelpoinen liiketulos jäi edellisestä vuodesta merkittävästi, mutta liikevaihto pysyi lähes ennallaan

Piippo Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2018: Vertailukelpoinen liiketulos jäi edellisestä vuodesta merkittävästi, mutta liikevaihto pysyi lähes ennallaan

Julkaistu
  • Sijoittajalle
  • Yhtiötiedotteet


Tammi-joulukuun 2018 pääkohdat

Yhtiön agrituotteiden toimitukset ovat painottuneet perinteisesti ensimmäiselle vuosipuoliskolle tuotannon toimiessa tasaisesti läpi vuoden. Tuotantorajoitteisuuden vuoksi yhtiö valmistaa yleensä tuotteita valmiiksi varastoon toisen vuosipuoliskon aikana.

Toimialalla uusi agrisesonki alkaa vuosittain lokakuussa ja päättyy seuraavana vuonna syyskuun loppuun. Yhtiön tilikausi noudattaa kuitenkin kalenterivuotta.

VERTAILUKELPOISET JA TILINPÄÄTÖSLUVUT VERTAILUKELPOISET LUVUT TILINPÄÄTÖKSEN LUVUT
2018 2017 2018 2017
Liikevaihto, t€ 17 279 17 345 17 279 17 345
Liiketulos, t€ 404 1 064 22 583

Yhtiön vertailukelpoisessa tuloksessa on oikaistu tilikauden 2018 aikana kertyneet kertaluontoiset erät 382 t€, kuten liiketoiminnan strategian mukaisten uudelleenjärjestelyiden kustannukset, yhtiön sisäisestä tarkastuksesta ja tehdyistä selvitystöistä aiheutuneet ulkopuolisten asiantuntijoiden kustannukset.

Piippo Oyj:n tilikauden 2018 liikevaihto oli 17 279 t€ (vuonna 2017 17 345 t€). Vertailukelpoinen liiketulos laski 404 t€:on (1 064 t€) ja tilinpäätöksen liiketulos laski 22 t€:on (583 t€).

Yhtiö toteutti strategiansa mukaiset uudelleenjärjestelyt aikataulussa ja investoi paalausverkkotuotannon laajentamiseen sekä uudistamiseen tuotantolaitoksessaan. Kuluttajatuotteiden liiketoiminnan yhtiöittäminen selkeytti eri liiketoimintojen johtamista ja vapautti resursseja emoyhtiön käyttöön.

Yhtiön paalaustuotteiden toimitusmääriin ja liiketoiminnan kannattavuuteen vaikutti heikentävästi koko sesongin sadon jääminen huomattavasti normaalia vähäisemmäksi, mikä aiheutui pääasiassa ankarasta kuivuudesta. Yhtiö ei onnistunut siirtämään kasvaneita raaka-ainekustannuksia täysimääräisesti tuotteiden myyntihintoihin markkinoilla vallinneen ylitarjonnan vuoksi. Onnistuneiden myyntiponnisteluiden ja erityisesti Euroopan ulkopuolisten uusien, merkittävien asiakkuuksien ansiosta yhtiö saavutti myynnissä lähes edellisen vuoden tason.

Yhtiö sopeutti tuotantoaan loppuvuonna ja saavutti tehdyillä toimenpiteillä n. 500 t€ säästöt. Yhtiö onnistui pienentämään valmistuotevarastojaan merkittävästi tehden tilaa uusille tuotteille. Yhtiö pienensi vaihto-omaisuuden arvoa kokonaisuudessaan n. 1 800 t€ edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden.

Heinä-joulukuun 2018 pääkohdat

VERTAILUKELPOISET JA TILINPÄÄTÖSLUVUT VERTAILUKELPOISET LUVUT TILINPÄÄTÖKSEN LUVUT
2018 H2 2017 H2 2018 H2 2017 H2
Liikevaihto, t€ 5 217 5 197 5 217 5 197
Liiketulos, t€ -275 -63 -417 -450

Toisella vuosipuoliskolla yhtiö toteutti paalausverkkotuotannon investoinnin loppuvaiheet ja uudisti myös vanhempaa konekantaa vastaamaan tulevia tarpeita. Yhtiö toteutti tuotantolaitoksessa layout -muutokset kuluttajatuotteiden siirrosta vapautuneeseen tilaan. Yhtiö hankki vuokrakäytössä olleen kiinteistön omistukseensa.

Loppuvuoden onnistuneiden myyntiponnisteluiden ja erityisesti Euroopan ulkopuolisten merkittävien asiakkuuksien ansiosta yhtiön liikevaihto saavutti edellisen vuoden tason. Heinä-joulukuun 2018 liikevaihto oli 5 217 t€ (5 197 t€).

Yhtiö oli varautunut toimittamaan kuluneella tilikaudella suuremman määrän tuotteita kuin lopulta toteutui. Yhtiölle jäi valmistuotevarastoja, joka johtui maailmanlaajuisten olosuhteiden vuoksi pienentyneestä paalaustuotteiden kysynnästä. Yhtiö ryhtyi loppuvuonna sopeuttamaan tuotantoaan ja toteutti koko henkilöstöä koskeneet lomautukset. Yhtiö saavutti tehdyillä toimenpiteillä n. 500 t€ säästöt.

Loppuvuonna yhtiö onnistui myyntitoimenpiteiden ansiosta pienentämään valmistuotevarastojaan merkittävästi tehden tilaa uusille tuotteille. Yhtiö pienensi lopulta vaihto-omaisuuden arvoa kokonaisuudessaan n. 1 800 t€.

Yhtiö aloitti johtamis- ja raportointijärjestelmänsä uudistamisen toisella vuosipuoliskolla.

Kauden tilinpäätöksen liiketulos oli -417 t€ (-450 t€).

Kauden vertailukelpoinen liiketulos oli –275 t€ (-63 t€) ilman kertaluontoisia eriä.

Kauden liiketoiminnan rahavirta oli 73 t€ (602 t€).

KATSAUS VUOTEEN 2018

Yhtiö toteutti strategiansa mukaiset uudelleenjärjestelyt vuoden 2018 aikana. Merkittävin investointi, yhteensä 2 830 t€, kohdistui paalausverkkotuotantokapasiteetin kasvattamiseen ja koostui pääasiassa konelinjahankinnoista ja vuokrakäytössä olleen kiinteistön hankinnasta. Lisäksi muuta konekantaa uudistettiin uusien tuotteiden vaatimuksia vastaavaksi loppuvuoden aikana.

Kuluttajatuotteiden liiketoiminta siirrettiin Outokummussa yhtiön kokonaan omistamaan Manilla Oy:ön, jolloin emoyhtiön tuotantotiloja vapautui paalausverkkotuotannon laajentamista sekä uudelleenjärjestelyä varten.

Yhtiön paalaustuotteiden toimitusmääriin ja liiketoiminnan kannattavuuteen vaikutti heikentävästi maailmanlaajuinen ankara kuivuus ja sen seurauksena koko sesongin sadon jääminen normaalia vähäisemmäksi. Yhtiö oli varautunut toimittamaan päämarkkinoille huomattavasti suuremman määrän tuotteita kuin lopulta toteutui. Yhtiö arvioi, että markkinakysyntä heikkeni kauden aikana n. 15 % normaalista tasosta.

Yhtiö saavutti liikevaihdossa lähes edellisen vuoden tason erityisesti lisättyjen myyntitoimenpiteiden ja kaukomarkkinoiden kasvaneiden toimitusmäärien ansiosta. Venäjällä yhtiö kasvatti merkittävästi toimituksiaan lisäten markkinaosuuttaan. Tämä kompensoi Euroopan markkinoiden tilapäistä kysynnän vähentymistä.

Poikkeuksellisen markkinatilanteen vuoksi yhtiö lomautti henkilöstöään loppuvuonna ja tehdyillä toimenpiteillä toteutti n. 500 t€ säästöt. Loppuvuonna yhtiö vähensi valmistuotevarastojaan ja teki tilaa uusille tuotteille, kuten uuden sukupolven paalausverkoille. Uusien paalausverkkotyyppien lanseeraus käynnistyy alkaneella sesongilla. Vaihto-omaisuus pieneni toisella vuosipuoliskolla kohtuulliselle tasolle 4 366 t€ (6 173 t€).

Piippo Oyj:n tilikauden 2018 liikevaihto oli 17 279 t€ (17 345 t€). Vertailukelpoinen liiketulos laski 404 t€:on (1 064 t€) ja tilinpäätöksen liiketulos laski 22 t€:on (583 t€).

VERTAILUKELPOISET JA TILINPÄÄTÖSLUVUT VERTAILUKELPOISET LUVUT TILINPÄÄTÖKSEN LUVUT
2018 2017 2018 2017
Liikevaihto, t€ 17 279 17 345 17 279 17 345
Liiketulos, t€ 404 1 064 22 583

Yhtiön vertailukelpoisessa tuloksessa on oikaistu jakson aikana kertyneet kertaluontoiset erät, kuten liiketoiminnan strategian mukaisten uudelleenjärjestelyiden kustannukset, yhtiön sisäisestä tarkastuksesta ja tehdyistä selvitystöistä aiheutuneet ulkopuolisten asiantuntijoiden kustannukset.

Aiemmin yhtiö oli arvioinut, että vuoden 2018 liikevaihto jää edellisen vuoden tasosta. Lisäksi yhtiö oli arvioinut, että koko vuoden 2018 liiketulos tulee jäämään merkittävästi vuoden 2017 liiketuloksesta.

Lisää tietoa yrityksestä ja sen tuotteista sekä tarkempi kuvaus yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä: www.piippo.fi.

rakenne- ja rahoitusjärjestelyt sekä tiedot osakkeista

Yhtiöllä on yksi arvo-osuusmuotoinen osakesarja ja kaikilla osakkeilla on yhdenmukaiset oikeudet. Yhtiön kaupparekisteriin merkitty osakemäärä on 1 292 747. Piippo Oyj:n markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla oli 4,4 m€. Osakkeen aloituskurssi 1.1.2018 oli 6,58 euroa (6,14 euroa) ja päätöskurssi 30.12.2018 oli 3,44 euroa (6,58 euroa). Katsauskauden ylin kurssi oli 6,80 euroa (7,10 euroa), alin kurssi 3,06 euroa (5,98 euroa) ja keskikurssi 5,05 euroa (6,36 euroa).

PIIPPO OYJ OSAKEKURSSIN KEHITYS 2018 2017 MUUTOS %
Aloituskurssi 1.1. 6,58 6,14 7 %
Lopetuskurssi 31.12. 3,44 6,58 -48 %
Ylin kurssi 6,80 7,10 -4 %
Alin kurssi 3,06 5,98 -49 %
Keskikurssi 5,05 6,36 -21 %

Piippo Oyj:llä oli 30.12.2018 päivätyn osakasrekisterin mukaan 425 rekisteröityä osakkeenomistajaa. Piippo Oyj:n hallituksen jäsenten omistuksessa oli 433 500 osaketta eli 33,5 % yhtiön osakekannasta. Omistusjakaumasta kotitalouksien osuus on 91,7 %, rahoitus- ja vakuutuslaitosten osuus 5,0 % sekä yritysten ja ulkomaisten sijoittajien osuus 3,2 %.

Piippo Oyj on Piippo-konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä on kolme täysin omistamaa tytäryhtiötä. Yhtiö harjoittaa operatiivista liiketoimintaa itse ja venäläisen Piippo Rus OOO:n kautta. Piippo International Oy:llä ei ole operatiivista liiketoimintaa. Kuluttajaliiketoimintaa varten perustettu Manilla Oy aloittaa varsinaisen liiketoiminnan 1.1.2019.

ARVIO LÄHITULEVAISUUDEN KEHITYKSESTÄ

Agrituotteiden toimitukset tilikaudelle 2019 ovat käynnistyneet ja kysynnän nähdään jatkuvan hyvänä. Alkuvuoden toimitukset painottuvat yhtiön suurille vientimarkkinoille Pohjois-Amerikkaan, sekä Japaniin ja Afrikan maihin.

Alkaneella kaudella erityisesti kaukomarkkinoiden kysynnän odotetaan pysyvän hyvänä. Venäjän ja Pohjois-Amerikan markkinoilla yhtiö odottaa toimitusmäärien kasvun jatkuvan tilikaudella 2019. Australian markkinoiden ei odoteta kasvavan, sillä kahden edellisen, erittäin heikon satokauden seurauksena markkinoille on jäänyt ylivarastoja paalaustuotteisiin. Myös Euroopassa jakelijoilla arvioidaan olevan normaalia suurempia varastoja edelliseltä kaudelta. Euroopan markkinatilanteen vuoksi yhtiö arvioi toimitusten jäävän hieman ensimmäisellä vuosipuoliskolla verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Toimitusten arvioidaan puolestaan kasvavan toisella vuosipuoliskolla edelliseen vuoteen verrattuna kaukomarkkinoiden myönteisen kehityksen vuoksi. Yhtiö arvioi kilpailukykynsä pysyvän hyvänä ja liikevaihdon kasvavan koko tilikauden aikana hieman edelliseen vuoteen verrattuna.

Yhtiön käynnistämät toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi luovat perustan liiketoiminnan tuloskehitykselle tulevina vuosina. Yhtiö odottaa liiketuloksen paranevan merkittävästi kuluvalla tilikaudella, mutta ei vielä saavuttavan vuosien 2015 – 2017 tasoa.

OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN

Yhtiön uudet paalausverkkolinjat on otettu käyttöön ja tuotannon ylösajo on suoritettu. Huolimatta pienentyneestä agrituotevarastosta ja pitkän lomautusjakson aiheuttamista tuotannollisista viiveistä, yhtiö on saavuttamassa tavoitellut tuotantomäärät ja pystyy vastaamaan kysyntään.

Yhtiö on tehnyt lunastussopimuksen vuonna 2014 rakennetusta tuotantolaitoksen toisesta laajennusosasta, jossa yhtiö on ollut vuokralla.

Piippo Oyj:n yhtiökokous oli 4.4.2018 päättänyt, että Piippo Oyj:n entiselle toimitusjohtajalle, Kari Hirvoselle, ei myönnetä vastuuvapautta 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta. Syynä tälle on ollut tarkoitus selvittää Kari Hirvosen toimintaa ja hänen vastuulleen kuuluneiden tehtävien hoitoa toimitusjohtajana ajalla ennen nykyisen toimitusjohtajan tehtävään astumista. Asian selvittämiseksi yhtiössä käynnistettiin keväällä 2018 sisäinen tarkastus. Selvityksen laatijaksi valittiin ulkopuolinen asiantuntija, Asianajotoimisto Reims & Co Oy ja selvitystyö on nyt valmistunut. Yhtiön sisäinen tarkastus päättyi vuoden 2019 alussa. Yhtiö tiedottaa aikanaan mahdollisen sopimuksen tai oikeudenkäynnin lopputuloksista.

Yhtiö on jatkanut sisäisen johtamisjärjestelmänsä uudistamista suunnitelman mukaisesti ja se valmistuu kuluvan vuoden 2019 aikana.

selvitys tutkimus- ja kehitystoiminnan laajuudesta

Yhtiön agrituotteiden kilpailukyvyn parantaminen sekä tuotantomenetelmien kehittäminen on yhtiön jatkuvaa tutkimus- ja kehitystoimintaa. Lopputuotteiden ominaisuuksien parantaminen, kuten lujuuksien jatkuva nostaminen, UV-suojauksien parantaminen ja raaka-ainetehokkuus ovat jatkuvasti kehitettäviä kilpailutekijöitä.

Yhtiö on kehittänyt yhdessä asiakkaiden ja raaka-ainevalmistajien kanssa menetelmän, jolla parannetaan paalausverkkojen lujuusominaisuuksia merkittävästi.

Tuotekehityskulujen tarkka arviointi on vaikeaa, koska tuotteita ja niiden valmistuksessa käytettäviä menetelmiä kehitetään yhtiössä useissa eri työtehtävissä omien varsinaisten työtehtävien ohella. Yhtiö kehittää ja testaa jatkuvasti agriliiketoiminta-alalla uusia tuotteita ja palveluita, jotka parantavat yhtiön kilpailukykyä pitkällä aikavälillä.

Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Yhtiön kohtaamat merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät lyhyellä aikavälillä liittyvät mahdollisiin kysynnän vaihteluihin, raaka-aineiden hintamuutoksiin, valuuttakursseihin ja asiakkaiden toimintaympäristön muutoksiin. Yhtiöllä on yksi tuotantolaitos ja tuotanto on keskittynyt Outokummun tehtaalle Suomeen. Riskiä on rajoitettu luomalla yhteistyö- ja alihankintaverkostoja.

Agrimarkkinoilla kysyntä on osaksi riippuvainen alueellisesti satokausien sääolosuhteista. Yhtiö on systemaattisesti hajauttanut sääriskiä laajentamalla tuotteiden maantieteellisiä toimituksia. Kaapeliteollisuuden tuotteiden toimitukset ovat riippuvaisia eurooppalaisista merikaapelihankkeista. Kuluttajaliiketoiminta kehittyy vakaasti ja kohdentuu pääasiassa Suomeen ja lähimarkkinoille.

Yhtiön toiminnan kansainvälisyys altistaa yhtiön valuuttariskeille. Lähes 50 % yhtiön liikevaihdosta syntyy muissa valuutoissa kuin euroissa. Yhtiö suojautuu tarvittaessa mahdollisuuksiensa mukaan valuuttariskeiltä. Nämä tulee ottaa huomioon etenkin Pohjois-Amerikan ja Venäjän viennissä. Valuuttakurssimuutokset aiheuttavat yhtiölle taloudellisia epävarmuustekijöitä. Yhtiö altistuu myös translaatioriskille Venäjän tytäryhtiön kautta.

Liiketoimintariskit Venäjällä ovat suuremmat ja toimintaympäristö epävakaampi kuin monessa muussa markkinassa. Yhtiö seuraa edelleen tarkkaan toimintaympäristön mahdollisia muutoksia alueella.

Johdon näkemyksen mukaan konsernilla on yhtiön koko ja liiketoiminta huomioiden riittävä vakuutusturva sekä maailmanlaajuisesti että paikallisesti kunkin maan vakuutuskäytäntöjen mukaan. Tärkeässä roolissa vahinko- ja keskeytysriskien ehkäisyssä ovat säännölliset, vakuutusyhtiön suorittamat riskienhallintakartoitukset, sekä tarkastus- ja koulutuskäynnit. Vahinko- ja keskeytysriskejä pyritään ehkäisemään monin eri keinoin, kuten henkilöstön koulutuksella, tuotantolaitteiden säännöllisillä huolto-ohjelmilla sekä varmistamalla tärkeimpien varaosien saatavuus. Myös tietoturvaa päivitetään ja parannetaan jatkuvasti.

Raaka-aineiden hankinta on yksi merkittävimmistä yhtiön riskeistä, niin laadun kuin hinnoittelun suhteen. Raaka-ainehinnat määräytyvät markkinoilla kysynnän ja tarjonnan mukaan. Raaka-aineiden hankinnassa yhtiön tavoitteena on löytää useampi luotettava ja sitoutunut raaka-ainetoimittaja. Mahdollinen raaka-ainehintojen nousu saattaa tuoda painetta kannattavuuteen, koska nousseita hintoja ei aina heti saada siirrettyä lopputuotteisiin.

Arvio ja tunnusluvut taloudellisesta asemasta ja tuloksesta sekä muista liiketoiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista

KESKEISET TUNNUSLUVUT TILIKAUDELLA 1.1.-31.12. KONSERNI KONSERNI KONSERNI EMOYHTIÖ EMOYHTIÖ EMOYHTIÖ
2018 2017 2016 2018 2017 2016
Liikevaihto, t€ 17 279 17 345 16 723 15 502 15 836 15 060
Liikevaihdon muutos, % -0,4 4 5 -2 5 10
Liiketulos t€ 22 584 843 132 825 805
Liiketulos, % liikevaihdosta 0,1 3 5 1 5 5
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja -180 477 798 -7 737 789
Omavaraisuusaste, % 45 55 57 54 56 57
Oman pääoman tuotto, % -3 5 9 0 8 9

Yhtiön paalaustuotteiden toimitusmääriin ja liiketoiminnan kannattavuuteen vaikuttivat heikentävästi koko sesongin sadon jääminen huomattavasti normaalia vähäisemmäksi, mikä aiheutui pääasiassa maailmanlaajuisesta ankarasta kuivuudesta. Onnistuneiden myyntiponnisteluiden ja erityisesti Euroopan ulkopuolisten uusien, merkittävien asiakkuuksien ansiosta yhtiö saavutti myynnissä lähes edellisen vuoden tason.

Tilikaudella 2018 konsernin liikevaihto laski 0,4 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Liikevaihto pieneni 66 t€ ollen 17 279 t€ (17 345 t€). Emoyhtiön liikevaihto laski 2,1 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Emoyhtiön liikevaihto pieneni 334 t€ ollen 15 502 t€ (15 836 t€).

Yhtiön agrituotteiden toimitukset ovat painottuneet perinteisesti ensimmäiselle vuosipuoliskolle tuotannon ollessa normaalisti käynnissä tasaisesti läpi vuoden. Painotus johtuu yhtiölle merkittävien Euroopan ja eteläisen pallonpuoliskon sesonkien toimitusaikatauluista. Tuotantorajoitteisuuden vuoksi yhtiö valmistaa yleensä tuotteita valmiiksi varastoon toisen vuosipuoliskon aikana, jolloin toimitusmäärät ovat olleet ensimmäistä ajanjaksoa pienemmät. Toimialalla agrisesonki alkaa vuosittain lokakuussa ja päättyy seuraavana vuonna syyskuun loppuun. Yhtiön tilikausi noudattaa kuitenkin kalenterivuotta.

Tilikauden 2018 materiaali-, ja palvelu- sekä välitettävien tuotteiden ostot olivat 9 335 t€ (10 501 t€). Ostot laskivat lomautusten vaikutuksesta -1 166 t€ vuodesta 201 ja olivat 54% (61 %) liikevaihdosta.

Henkilöstökustannukset tilikaudella 2018 olivat 3 739 t€ (3 896 t€) ollen prosentuaalisesti samalla tasolla 22 % liikevaihdosta kuin tilikaudella 2017. Henkilöstökustannuksiin vaikutti nostavasti vuonna 2017 aloitettu keskeytymätön 3-vuorojärjestelmä. Vuonna 2018 kustannuksia laski koko henkilöstöä koskeneet lomautukset.

Henkilöstöä oli keskimäärin vuoden 2018 lopussa 96 (93) henkilöä.

KONSERNIN HENKILÖSTÖ 2018 2017 2016
Henkilöstö keskimäärin 96 93 84
Henkilöstövahvuus 92 100 84
Henkilöstökustannukset, t€ 3726 3 896 3 655

Varsinainen yhtiökokous 4.4.2018 valitsi uudelleen yhtiön hallitukseen Antti Piipon (insinööri), Lars-Olof Staffansin (DI) ja Mikael Slotten (DE) sekä Jouni Hartikaisen (DI). Yhtiökokous valitsi edelleen yhtiön tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab:n, jonka päävastuullisena tarkastajana toimii KHT Ari Eskelinen.

Yhtiön taseen pysyvät vastaavat olivat tilikauden 2018 päättyessä 6 537 t€ (4278 t€). Vaihtuvat vastaavat olivat 31.12.2018 yhteensä 8 380 t€ (8 629 t€) ollen suhteessa taseen loppusummaan 11 prosenttiyksikköä pienempi kuin edellisen tilikauden 2017 päättyessä. Vaihto-omaisuuden arvo tilikauden päättyessä oli 4 364 t€ (6 173 t€) valmistuotevaraston pienentyessä 1 657 t€ vastaavasta ajankohdasta 2017. Lyhytaikaiset saamiset olivat tilikauden 2018 päättyessä 3 888 t€ (2 231 t€) kasvaen 1 657 t€ edellisen tilikauden 2017 vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Lyhytaikaisia saamisia kasvatti yhtiön myyntiponnisteluiden ja erityisesti Euroopan ulkopuolisten uusien, merkittävien asiakkuuksien toimitukset toisella vuosipuoliskolla. Myyntisaamisiin ei yhtiön käsityksen mukaan liity merkittäviä luottotappioriskejä.

Oma pääoma tilikauden päättyessä oli 6 715 t€ (7 081 t€) pienentyen 366 t€ edellisestä vastaavasta ajankohdasta. Pitkäaikainen vieras pääoma oli tilikauden 2018 päättyessä 2 038 t€ (429 t€) ja lyhytaikainen vieras pääoma 6 164 t€ (5 396 t€). Konsernin suhteellinen velkaantuneisuus 31.12.2018 kasvoi 21 %-yksikköä, ollen 39 % (18 %) yhtiön rahoittaessa kone- ja kiinteistöinvestointinsa pitkäaikaisilla lainoilla. Yhtiön rahoitusasemaa vahvistavat käyttämättömät limiitit.

Yhtiön rahavirta ennen satunnaisia eriä oli tilikauden päättyessä -627 t€ (1 005 sekä t€) johtuen liiketoiminnan rahavirran heikentymisestä sekä lyhytaikaisten saamisten ja velkojen sekä vaihto-omaisuuden muutoksista.

Yhtiön taseen loppusumma tilikauden 2018 lopussa oli 14 917 t€ (12 907 t€), ja omavaraisuusaste 45 % (55 %). Tulos ennen veroja oli tilikauden 2018 lopussa -181 t€ (476 t€), ja yhtiön oman pääoman tuotto oli -3 % (5 %).

ympäristötekijät

Yhtiön toiminta ei ole ympäristöluvan varaista, eikä toimintaan kohdistu erityisiä ympäristölainsäädännön asettamia vaatimuksia. Ympäristöön, terveyteen ja työturvallisuuteen liittyvä lainsäädäntö tulee kuitenkin huomioida soveltuvilta osin. Soveltuva ympäristölainsäädäntö liittyy esimerkiksi ilmansaasteiden, melusaasteiden sekä haitallisten aineiden päästöjen sääntelyyn.

katsauksen laadintaperiaatteet

Vuosikatsaus on laadittu hyvää kirjanpitotapaa ja paikallista lainsäädäntöä sekä First North-markkinapaikan sääntöjä noudattaen. Esitetyt luvut on pyöristetty tarkoista luvuista.

hallituksen esitys yhtiön voittoa koskeviksi toimenpiteiksi sekä esitys mahdollisesta muun vapaan pääoman jakamisesta

Varsinainen yhtiökokous pidetään 4.4.2019, jossa hallitus esittää tilinpäätöksen 1.1.-31.12.2018 hyväksymistä.

Tilikauden 1.1.-31.12.2018 emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 5 381 088 €, josta emoyhtiön tilikauden tulos on -7 657,24 €. Yhtiön taloudellisessa tilanteessa ei ole tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut olennaisia muutoksia.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa. Tilikauden tulos -7 657,24 kirjataan voittovarat -tilille.

yLEISTÄ

Piippo Oyj on kansainvälisesti yksi johtavista toimijoista agriliiketoiminta-alueella, ja sen päätuotteet ovat paalauslangat ja -verkot. Yhtiön globaali jakeluverkosto kattaa jo yli 40 maata. Piippo Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Finland -markkinapaikalla. Piippo Oyj on perustettu Suomessa vuonna 1942 ja sen kotipaikka on Outokumpu.

Yhtiön missio on tarjota asiakkailleen toimialansa parhaat tuotteet ja palvelut, joiden loppukäyttäjiä ovat perinteisesti kaikki maanviljelijät ja maatalouden koneurakoitsijat. Yhtiön visio on olla halutuin kumppani kansainvälisillä agrimarkkinoilla ja olla loppuasiakkaiden ensisijainen valinta.

Yhtiön arvoja ovat asiakaslähtöisyys, avoimuus, innovatiivisuus, tehokkuus ja vastuullisuus. Me kuuntelemme, mitä asiakkaamme haluavat ja millaisia tarpeita heillä on nyt ja tulevaisuudessa. Kannustamme avoimeen sisäiseen kulttuuriin, jossa tietoa jalostetaan ja jaetaan toiminnan kehittämiseksi edelleen. Avoimuus näkyy päivittäisessä työssä sekä johdon suhteessa työntekijöihin niin, että arvostamme innovatiivista työotetta ja kuuntelemme mielellämme uusia ideoita. Tavoittelemme tehokkuutta toiminnoissamme, koska tehokkuus ja kannattavuus ovat meille elinehtoja. Kannattavuuden edellytyksenä on jatkuva toimintojen asiakaslähtöinen kehittäminen. Me sitoudumme vastuullisiin toimintatapoihin, mikä tarkoittaa sitä, että toimimme aina lakien ja eettisten periaatteidemme mukaisesti, ja että kunnioitamme ihmisiä ja ympäristöä kaikessa, mitä teemme.

TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN

Tämä tiedote julkaistaan suomeksi yhtiön verkkosivuilla: www.piippo.fi.

4.4.2019 Varsinainen yhtiökokous, tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen julkaisu

16.8.2019 Puolivuotiskatsaus kaudelta 1.1.-30.6.2019

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Jukka Keisanen
Puhelin +358 43 218 1245
jukka.keisanen@piippo.fi

Hyväksytty Neuvonantaja

Translink Corporate Finance Oy
Puhelin +358 20 743 2790
Jakelu: NASDAQ OMX, keskeiset tiedotusvälineet, www.piippo.fi

Piippo Oyj

HALLITUS

Liitteet

Takaisin uutisiin