Etusivu / Sijoittajalle / Tietoa Piippo-osakkeista

Tietoa Piippo-osakkeista – Piippo sijoittajalle

YHTIÖN OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Yhtiön osakepääoma 31.12.2016 oli 600 000 euroa. Yhtiöllä on yksi arvo-osuusmuotoinen osakesarja ja kukin Osake oikeuttaa yhteen (1) ääneen Yhtiön yhtiökokouksissa. Yhtiön Kaupparekisteriin merkitty osakemäärä on 1 292 747. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa. Yhtiöjärjestykseen ei sisälly äänestysrajoituksia.

ARVO-OSUUSJÄRJESTELMÄ

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

OSINGONJAKOPOLITIIKKA

Piipon tavoitteena on ollut vakaa osingonjakopolitiikka, jossa yleensä vähintään 50 % tilikauden tuloksesta jaetaan osakkeenomistajille osinkoina. Osinkojen määrään saattavat kuitenkin vaikuttaa olennaisesti Yhtiön kasvuun suunnatut investointitarpeet ja muut rahoitustarpeet.