Home / Investerare / Från VD – arkiv

Starkare och mer hållbart

Jag visste direkt att saker och ting måste förändras. Jag stod mitt på en åker i södra Sverige bredvid den lokala jordbrukarens John Deere-balpress och insåg att jag inte kunde lösa problemet med matningen av en nätlindning. Innan jag tillträdde tjänsten som VD var jag säljare och reste runt i landet, precis som den dagen jag berättade om nyss. Jag hade arbetat på Piippo i flera år, hade vuxit inom företaget och fått allt större ansvar.

Jag kunde alltså se tillbaka på många dagar i fält och många möten med kunder. Vi hade också allt på vår sida, från de mest innovativa produkterna på marknaden. Men i det ögonblicket förstod jag att vi måste kavla upp ärmarna ännu högre, komma ännu närmare kunderna och serva dem när de behöver hjälp Sedan den dagen har vi förbättrat vår tekniska support och fokuserat vårt kunnande strategiskt och på exakt det vi är bäst på: nätlindning och snöre. Och produkternas funktionalitet under alla förhållanden i alla balpressar.

I slutänden handlar allt om vår duktiga personal. De som har kavlat upp ärmarna i åratal och nykomlingarna som jobbar sida vid sida med dem. Det är de som ger rätt inriktning åt verksamheten och står bakom vår starka konkurrenskraft. Driftsäkerhet, hållbarhet och ständiga förbättringar är och kommer fortsätta att vara hörnstenarna i vår verksamhet.

Vi började som ett familjeföretag, och vi delar värderingar och ambitioner med våra engagerade partner som ofta också är familjeföretag. Vi vill fortsätta utveckla branschen tillsammans med dem och växa sida vid sida med dem. Det är en bra grund att bygga på. Vi och våra produkter måste bli allt starkare och hållbarare – först då kan vi övervinna framtida utmaningar. Inget foder får gå till spillo.

Hälsningar,

Jukka Keisanen