Etusivu / News / Piippo Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2015: Kannattavuuden parannus ja liikevaihdon kasvu kahdessa kolmesta segmentistä

Piippo Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2015: Kannattavuuden parannus ja liikevaihdon kasvu kahdessa kolmesta segmentistä

Julkaistu
  • Sijoittajalle
  • Yhtiötiedotteet


Piippo Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2015 (tilintarkastamaton)

Tammi-kesäkuun 2015 pääkohdat:

  • Yhtiö listautui First North -markkinapaikalle maaliskuussa 2015, ja keräsi listautumisen yhteydessä toteutetulla osakeannilla yhteensä 2 050 tuhatta euroa ennen osakeannin kulujen vähentämistä.

  • Lokakuussa 2014 käyttöönotetun investoinnin tuoma lisäkapasiteetti saatiin täyteen käyttöön helmikuussa 2015.

  • Venäjän ruplan ja USA:n dollarin vahvistuminen paransi hintakilpailukykyä.

  • Liikevaihto oli 11 171 t€ (10 214 t€ tammi-kesäkuu 2014)

  • Tarkastelukauden liiketulos (EBIT) oli 836 t€ (574 t€)

  • Liikevaihto kasvoi kaikissa muissa segmenteissä paitsi B2B:ssä.

  • Operatiivinen liiketoiminnan rahavirta oli + 722 t€ (-638 t€), kasvua 1 359 t€

  • Omavaraisuusaste 43 % (34 %)

AVAINLUVUT Konserni
01 – 06 /2015
Konserni
01 – 06 /2014
Muutos
Tulos 1000 euroa
Liikevaihto 11 171 10 214 9 %
Poistot ja arvonalentumiset -168 -182 -8 %
Liiketulos (EBIT) 836 574 46 %
Liiketoiminnan rahavirta 722 -638 1 359
Tase 1000 euroa
Rahavarat 640 251 389
Oma pääoma 7 090 4 697 2393
Taseen loppusumma 16 600 13 382 3218
Osakekohtaiset tunnusluvut Konserni
01 – 0
6 /2015
Konserni
01 – 06 /2014
Osakekohtainen tulos € ¹ 0.77 0.53
Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa 1 292 747 600
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin ² 1 089 682 600

Avainlukujen laskentakaavat:
¹ Osakekohtainen tulos = katsauskauden liiketulos / osakkeiden lukumäärä keskimäärin 1.1.-30.6.2015 (1 089 682 kpl)
² Osakkeiden lukumäärä keskimäärin = osakkeiden lukumäärän aikatekijällä painotettu keskiarvo (180 pv)

Toimitusjohtaja Kari Hirvonen:

Yhtiö kasvaa strategiansa mukaisesti. Osakeanti on parantanut yhtiön rahoitusasemaa ja mahdollistaa markkinoita nopeamman kasvun. Liiketoiminnan positiivinen rahavirran kasvu, 1359 t€ edelliseen vuoteen verrattuna, yhdessä listautumisen yhteydessä hankitun 2 050 t€ pääoman kanssa, antavat yhtiölle vahvan kassan. Vahva kassa mahdollistaa orgaanisen kasvun lisäksi toteuttaa myös yritysjärjestelyitä.

Yhtiön tavoitteena on saavuttaa vähintään 20 miljoonan euron liikevaihto vuoden 2017 loppuun mennessä. Kasvusta suurin osa tullee agri-segmentistä, jonka osuus yhtiön liikevaihdosta on jo nyt noin 75 %. Kuluttajasegmentin kasvu on maltillisempaa yleisen markkinatilanteen takia. B2B-segmentissä kaapelifillerien ja -lankojen kasvu on heikentynyt energia sektorin investointien kausivaihtelusta johtuen.

Kuluttajaliiketoiminnan tuotekehityksen tuloksena on uusi Rolleri-tuoteperhe saatu lanseerausvaiheeseen. Rolleri-tuotteissa korostuu tuotteiden funktionaalisuus ja näyttävä esillepano myymälöissä. Tuoteperhe herättää kansainvälistä kiinnostusta.

Liiketoiminnan kehitys

Yhtiön tuotteilla oli hyvä kysyntä koko tarkastelujakson ajan. Agri-toimialan tulonmuodostus on kausipainotteista siten, että suurin osa toimituksista tapahtuu vuoden ensimmäisen kuuden kuukauden aikana. Alkaneen kuuden kuukauden jakson aikana tullaan valmistamaan tuotteita vuoden 2016 toimituksiin. Tästä seurauksena on, että yhtiön liikevaihdossa ja varaston arvossa on suuri toistuva vaihtelu vuoden ensimmäisen ja toisen puoliskon välillä.

Oma pääoma

Konsernin oma pääoma 30.6.2015 oli 7 090 t€ (4 697 t€).

Rahoitus ja investoinnit

Yhtiön rahoitustilanne on selvitetty toimitusjohtajan katsauksessa. Rahoitusasemaa vahvistaa tämän lisäksi käyttämättömät limiitit. Yhtiö valmistelee, mutta ei käynnistä tänä vuonna merkittäviä investointeja.

Henkilöstö, johto ja hallinto

Yhtiön hallinnossa ja johdossa ei ole tapahtunut muutoksia listautumisen jälkeen. Yhtiön hallinto on selvitetty yhtiöesitteessä 10.2.2015 ja se on saatavilla yhtiön kotisivuilla www.piippo.fi.

Henkilöstö Konserni
01 – 06 /2015
Konserni
01 – 06 /2014
Henkilöstön määrä ka 79 78

Puolivuotiskatsauksen laadintaperiaatteet

Puolivuotiskatsaus on laadittu hyvää kirjanpitotapaa ja paikallista lainsäädäntöä sekä First North -markkinapaikan sääntöjä noudattaen. Puolivuotiskatsaukseen sisältyviä lukuja ei ole tilintarkastettu. Esitetyt luvut on pyöristetty tarkoista luvuista.

Riskit ja epävarmuustekijät

Merkittävät riskit ja epävarmuustekijät liittyen Piippo Oyj:n liiketoimintaan on tiedotettu 10.2.2015 päivätyssä osakeantiin ja listautumiseen liittyvässä Esitteessä, johon voi tutustua yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.piippo.fi. Tiedostetuissa riskeissä tai epävarmuustekijöissä ei ole tapahtunut muutoksia Esitteen julkaisun jälkeen.

Osakkeet ja osakkeenomistajat

Kaupankäynti Piippo Oyj:n osakkeilla alkoi First North Finland -markkinapaikalla 10.3.2015. Listautumisen yhteydessä toteutetun osakeannin merkintähinta oli 7,50 euroa osakkeelta. Piippo Oyj:n markkina-arvo katsauskauden lopussa oli 8,6 miljoonaa euroa. Osakkeen päätöskurssi 30.6.2015 oli 6,70 euroa. Katsauskauden ylin kurssi oli 8,60 euroa, alin kurssi 6,49 euroa ja keskikurssi 7,50 euroa. Piippo Oyj:llä oli 30.6.2015 päivätyn osakasrekisterin mukaan 371 rekisteröityä osakkeenomistajaa. Piippo Oyj:n hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan omistuksessa oli 1 025 000 osaketta eli 79,3 % yhtiön osakekannasta.

Yhtiökokous

Piippo Oyj:n vuoden 2014 varsinainen yhtiökokous pidettiin 8.5.2015. Yhtiökokousmateriaali on kokonaisuudessaan saatavilla yhtiön internetsivuilta: www.piippo.fi/sijoittajat/yhtiökokous.

Näkymät loppuvuodelle

Kesän 2015 Keski-Euroopan kuivuus ja vastaavasti Pohjois-Euroopan sateisuus ovat tehneet agri-segmentin kysyntäennusteista haastavan. Yhtiö on jo saavuttanut suunnitellusti kolme neljäsosaa vuoden liikevaihtotavoitteesta. Yhtiö odottaa, että 2015 liikevaihto tulee olemaan samaa tasoa kuin vuonna 2014. Koko vuoden 2015 liiketuloksen odotetaan ylittävän vuoden 2014 liiketuloksen.

Taloudellinen tiedottaminen

Tämä tiedote julkaistaan suomeksi yhtiön verkkosivuilla: www.piippo.fi Vuoden 2015 tilinpäätöstiedote julkaistaan 26.2.2016.

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Kari Hirvonen
+358 400 372 562
kari.hirvonen@piippo.fi

Hyväksytty Neuvonantaja

UB Securities Oy
Puhelin: 09 25 380 254

Jakelu: NASDAQ OMX, keskeiset tiedotusvälineet

Piippo Oyj

Hallitus

Piippo lyhyesti
Piippo Oyj valmistaa, jakelee ja markkinoi köysiä, lankoja ja verkkoja. Yhtiön tuotantolaitos sijaitsee Outokummussa, josta yhtiö vie tuotteitaan yli 30 maahan Amerikasta Australiaan ja Islannista Etelä-Afrikkaan. Yhtiön pääsegmentit ovat agri, kuluttajat ja B2B. Globaali väestön kasvu kiihdyttää erityisesti agri-segmentin kysyntää. Piippo Oyj:n osakkeet ovat listattuna Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Finland -markkinapaikalla.

Liitteet

Takaisin uutisiin