Etusivu / Avainluvut & tietoa osakkeista

Avainluvut & tietoa osakkeista – Piippo sijoittajalle

Avainluvut

Tuloksen keskeiset tunnusluvut Konserni 2021 (9kk) Konserni 2020 Konserni 2019 Emoyhtiö 2021 (9kk) Emoyhtiö 2020  Emoyhtiö 2019
Liikevaihto, 1 000 euroa 14 805 16 743  16 793 12 187 13 407  13 692
Käyttökate (EBITDA), 1 000 euroa 853 1 063  955 599 749 827
EBITDA liikevaihdosta, % 6 % 6 %  6 % 5 % 6 %  6 %
Tilikauden tulos, 1 000 euroa 141 184  103 67 62 48
Tulos liikevaihdosta, % 1 % 1 %  1 % 0,5 % 0,5 %  0,3 %
Osakekohtainen osinko, euroa 0,026 0,00  0,00 0,00 0,00  0,00

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2021

Alta voit ladata vuoden 2021 (1.1.-30.9.2021) tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen.

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2021
Tilintarkastuskertomus

Aikaisemmat tilinpäätökset ja vuosikertomukset voit ladata alta:
Vuosikertomus 2020
Vuosikertomus 2019
Vuosikertomus 2018
Vuosikertomus 2017

 

Yhtiön osakkeet ja osakepääoma

Yhtiön osakepääoma 30.9.2021 oli 600 000 euroa. Yhtiöllä on yksi arvo-osuusmuotoinen osakesarja ja kukin Osake oikeuttaa yhteen (1) ääneen Yhtiön yhtiökokouksissa. Yhtiön Kaupparekisteriin merkitty osakemäärä on 1 292 747. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa. Yhtiöjärjestykseen ei sisälly äänestysrajoituksia.

 

Arvo-osuusjärjestelmä

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

 

Osingonjakopolitiikka

Piipon tavoitteena on ollut vakaa osingonjakopolitiikka, jossa yleensä vähintään 50 % tilikauden tuloksesta jaetaan osakkeenomistajille osinkoina. Osinkojen määrään saattavat kuitenkin vaikuttaa olennaisesti Yhtiön kasvuun suunnatut investointitarpeet ja muut rahoitustarpeet.