Etusivu / Avainluvut & tietoa osakkeista

Avainluvut & tietoa osakkeista – Piippo sijoittajalle

Avainluvut

Tuloksen keskeiset tunnusluvut Konserni 2023
Konserni 2022 Konserni
2021 (9kk)
Emoyhtiö 2023 Emoyhtiö 2022 Emoyhtiö
2021 (9kk)
Liikevaihto, t€ 15 060
22 338 14 805 12 768 19 167 12 187
Käyttökate, t€ -1 078
1 609 853 -1 163 1 413 599
Käyttökate liikevaihdosta, % -7 %
7 % 6 %  -9 % 7 % 5 %
Tilikauden tulos, t€ -2 070
450 141 -2 141 87 67
Tulos liikevaihdosta, % -14 %
2 % 1 %  -16,8 % 0,5 % 0,5 %
Osakekohtainen osinko, euroa 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,03

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2023

Alta voit ladata vuoden 2023 (1.10.2022 – 30.9.2023) tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen.

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2023
Tilintarkastuskertomus 2023

Aikaisemmat tilinpäätökset ja vuosikertomukset voit ladata alta:

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2022
Tilintarkastuskertomus 2022

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2021
Tilintarkastuskertomus 2021
Vuosikertomus 2020
Vuosikertomus 2019
Vuosikertomus 2018
Vuosikertomus 2017

Yhtiön osakkeet ja osakepääoma

Yhtiön osakepääoma oli tilikauden päättyessä 600 000 euroa. Yhtiöllä on yksi arvo-osuusmuotoinen osakesarja ja kukin Osake oikeuttaa yhteen (1) ääneen Yhtiön yhtiökokouksissa. Yhtiön Kaupparekisteriin merkitty osakemäärä on 1 292 747. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa. Yhtiöjärjestykseen ei sisälly äänestysrajoituksia.

Arvo-osuusjärjestelmä

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

Osingonjakopolitiikka

Piipon tavoitteena on ollut vakaa osingonjakopolitiikka, jossa yleensä vähintään 50 % tilikauden tuloksesta jaetaan osakkeenomistajille osinkoina. Osinkojen määrään saattavat kuitenkin vaikuttaa olennaisesti Yhtiön kasvuun suunnatut investointitarpeet ja muut rahoitustarpeet.