Etusivu / Ajankohtaista / Piippo Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2017: Liikevaihto ja vertailukelpoinen liiketulos kasvoivat

Piippo Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2017: Liikevaihto ja vertailukelpoinen liiketulos kasvoivat

Julkaistu
  • Ajankohtaista
  • Sijoittajalle
  • YhtiötiedotePrint - Piippo Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2017: Liikevaihto ja vertailukelpoinen liiketulos kasvoivatSource: Piippo Oyj

Piippo Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2017: Liikevaihto ja vertailukelpoinen liiketulos kasvoivat

Piippo Oyj
Tilinpäätöstiedote

Tilinpäätöstiedote 1.1. - 31.12.2017

(tilintarkastamaton)
9.3.2018 klo 17:00

PIIPPO OYJ KONSERNI

Liikevaihto ja vertailukelpoinen liiketulos kasvoivat


Piippo Oyj on kansainvälisesti yksi johtavista toimijoista agri liiketoiminta-alueella, jonka päätuotteet ovat paalauslangat ja -verkot. Yhtiön globaali jakeluverkosto kattaa jo yli 40 maata. Piippo Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Finland -markkinapaikalla.

Tammi-joulukuun 2017 pääkohdat

Vertailukelpoiset ja tilinpäätösluvut Tilinpäätös   Vertailukelpoinen
2017 2016   2017 2016
Liikevaihto, t€ 17 345  16 723    17 345  16 723 
Liiketulos, t€ 583  843    1 064   894 

Vertailukelpoisessa tuloksessa on oikaistu vuoden aikana kertyneet yhtiön kertaluontoiset erät, kuten liiketoiminnan strategian mukaisten uudelleenjärjestelyiden kustannukset ja yhtiön johdon sukupolvenvaihdoksesta syntyneet kustannukset.

Yhtiön liikevaihto kasvoi vuonna 2017 yhteensä 3,7 prosentilla 17 345 tuhanteen euroon (vuonna 2016; 16 723 t€; kasvua 5,3%).

Yhtiön vertailukelpoinen liiketulos kasvoi 19 prosentilla 1 064 tuhanteen euroon (894 t€) ja tilinpäätöksen liiketulos laski -31 prosentilla, ja oli 583 t€ (843 t€).

Yhtiö ilmoitti marraskuussa 2017 investoivansa 2 500 t€ paalausverkko-kapasiteetin kasvattamiseen Outokummun tehtaalle, ja että investointi on tuotantokäytössä vuoden 2018 loppuun mennessä.

Agrimarkkinoiden ennustetaan kasvavan edelleen vakaasti. Syksyllä 2017 tuotannossa siirryttiin keskeytymättömään 24/7 -vuorojärjestelmään tuotantokapasiteetin nostamiseksi. Ensimmäisen vuosipuoliskon toimitukset ovat perinteisesti noin kaksi kertaa toista vuosipuoliskoa suuremmat.Liikevaihto oli 5 197 t€ (5 531 t€ heinä-joulukuu 2016). 

Hallituksen ehdotus osingoksi 0,00 (0,26) euroa/osake.

Heinä-joulukuun 2017 pääkohdat

Liikevaihto väheni vertailukaudesta -6 %.

Agri- ja kuluttajatuotteiden toimitukset painottuvat vuosittain ensimmäiselle vuosipuoliskolle tuotannon ollessa käynnissä tasaisesti läpi vuoden.

Liiketulos (EBIT) oli -450 t€ (-584 t€).

Vertailukelpoinen liiketulos oli -63 t€, sekä oikaistu vuoden 2016 vertailukelpoinen liiketulos -440 t€ ilman kertaluontoisia eriä.

Kauden liiketoiminnan rahavirta oli 602 t€ (137 t€).

Konsernin avainluvut 7 - 12 / 2017 7 - 12 / 2016 Muutos 2017 2016 Muutos
Tulos, t€            
Liikevaihto 5 197 5 531 -6 % 17 345 16 723 3,7 %
Liiketulos (EBIT) -450 -584 -23 % 583 843 -31 %
Liiketoiminnan rahavirta 602 137 465 982 974 8
Tase, t€            
Rahavarat 225 76 0 225 76 0
Oma pääoma 7 082 7 073 393 7 082 7 073 393
Taseen loppusumma 12 908 12 499 186 12 908 12 499 186
             
Osakekohtaiset tunnusluvut 7 - 12 / 2017 7 - 12 / 2016 2017 2016
Osakekohtainen tulos, €  -0,35 -0,34 0,29 0,50
Oma pääoma /osake (P/B) 5,48 5,47 5,48 5,47
Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa 1 292 747 1 292 747 1 292 747 1 292 747


Yleistä

Piippo Oyj on kansainvälisesti yksi johtavista paalausverkkojen ja -lankojen valmistajista kansainvälisillä agrimarkkinoilla. Lisäksi yhtiö valmistaa kaapelifillereitä vienti- ja kotimarkkinoille sekä jakelee kuluttajatuotteita Suomessa ja lähialueilla. Yhtiön globaalit jakelukanavat kattavat jo yli 40 maata. Yhtiön osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Finland -markkinapaikalla. Piippo Oyj on perustettu Suomessa vuonna 1942 ja sen kotipaikkana on Outokumpu.

Yhtiön missio on tarjota asiakkailleen toimialansa parhaat tuotteet ja palvelut, joiden loppukäyttäjiä ovat perinteisesti kaikki maanviljelijät ja maatalouden koneurakoitsijat. Yhtiön visio on olla halutuin kumppani kansainvälisillä agrimarkkinoilla ja olla loppuasiakkaiden ensisijainen valinta.

Yhtiön arvoja ovat asiakaslähtöisyys, avoimuus, innovatiivisuus, tehokkuus ja vastuullisuus. Me kuuntelemme, mitä asiakkaamme tulevaisuudessa haluavat ja millaisia tarpeita heillä on. Kannustamme avoimeen sisäiseen kulttuuriin, jossa tietoa tulee jakaa, jotta toimintaa voidaan kehittää edelleen. Avoimuus näkyy päivittäisessä työssä sekä johdon suhteessa työntekijöihin siten, että arvostamme innovatiivista työotetta ja kuuntelemme mielellämme uusia ideoita. Tavoittelemme tehokkuutta toiminnoissamme, koska tehokkuus ja kannattavuus ovat meille elinehtoja. Kannattavuuden edellytyksenä on jatkuva toimintojen asiakaslähtöinen kehittäminen. Me sitoudumme eettisiin ja vastuullisiin toimintatapoihin, mikä tarkoittaa sitä, että toimimme aina lakien ja eettisten periaatteidemme mukaisesti ja että kunnioitamme ihmisiä ja ympäristöä kaikessa mitä teemme.

Yhtiön taloudellisena tavoitteena on kasvattaa yhtiön omistaja-arvoa.

Katsaus vuoteen 2017

Vuosi 2017 oli yhtiölle merkittävä, sillä kuluneen vuoden aikana yhtiö käynnisti uudistetun rullaavan viisivuotisen strategiansa. Liiketoiminnan uudelleen järjestelyn osana saatettiin myös sukupolvenvaihdosprosessi päätökseen. Pitkäaikainen toimitusjohtaja Kari Hirvonen jäi eläkkeelle 1.9.2017 ja uutena toimitusjohtajana aloitti KTM Jukka Keisanen. Hän toimi aikaisemmin Piippo Oyj:n avainasiakaspäällikkönä vastaten myös myynnistä ja markkinoinnista. Yhtiötä pitkään palvellut tuotantopäällikkö Heikki Ryynänen siirtyi suunnitellusti osa-aikaeläkkeelle ja yhtiön neuvonantajaksi 1.7.2017. Uudeksi tuotantopäälliköksi nimitettiin insinööri Antti Pietarinen. Hän työskenteli aiemmin muovialan opettajana Savon ammatti- ja aikuisoppilaitoksessa.

Päivitetyssä strategiassa pääliiketoiminta-alueeksi nostettiin paalausverkot ja -langat, sekä niihin liittyvät sivutuotteet kaapeliteollisuuteen. Yhtiö hakee markkinaa nopeampaa kasvua pääliiketoiminta-alueellaan. Yhtiö käynnisti vuoden 2017 aikana selvityksiä tuotantokapasiteettia lisäävistä toimenpiteistä, tuotantolinjainvestoinneista sekä mahdollisista yritysjärjestelyistä.

Yhtiön liikevaihto kasvoi vuonna 2017 yhteensä 3,7 prosentilla 17 345 tuhanteen euroon (vuonna 2016; 16 723 t€; kasvua 5,3%).

Yhtiön vertailukelpoinen liiketulos kasvoi 19 prosenttia 1 064 tuhanteen euroon (894 t€) ja tilinpäätöksen liiketulos oli 583 t€ (843 t€).

Vertailukelpoiset ja tilinpäätösluvut Tilinpäätös   Vertailukelpoinen
2017 2016   2017 2016
Liikevaihto, t€ 17 345  16 723    17 345  16 723 
Liiketulos, t€ 583  843    1 064   894 

Vertailukelpoisessa tuloksessa on oikaistu vuoden aikana kertyneet kertaluontoiset erät, kuten strategisten järjestelyiden kustannukset ja yhtiön johdon sukupolvenvaihdoksesta syntyneet kustannukset.

Yhtiö myi alkuvuonna yhden kiinteistön Lempäälästä ja kirjasi 44 t€ myyntivoiton, joka sisältyy liiketoiminnan muihin tuottoihin.

Aiemmin ilmoitetusta tilikauden 2016 vertailukelpoisesta liiketuloksesta (1 037 t€) on vähennetty Venäjän liiketoiminnan epäkurantti varasto 144 t€. Epäkurantti varasto koostui yhtiön välittämistä käärintäkalvoista, jotka eivät kuulu yhtiön omaan valmistukseen.

Yhtiön vuoden 2017 tilinpäätöksen liiketulos on alhaisempi kuin vuotta aiemmin päätyen 583 tuhanteen euroon (843 t€) ollen 3 % (5 %) liikevaihdosta. Yhtiö oli vuoden 2017 puolivuotiskatsauksessa arvioinut, että koko vuoden 2017 tilinpäätöksen liiketulos tulee jäämään vuoden 2016 tilinpäätöksen liiketuloksesta.

Yhtiölle merkittävien vientimarkkinoiden valuuttakurssimuutokset heikensivät jonkin verran kannattavuutta. Merkittävin yksittäinen syy vuoden 2017 tilinpäätöksen liiketuloksen heikkenemiseen oli kuitenkin kansainvälisiltä markkinoilta ostettujen välitystuotteiden tappiollinen myynti Venäjälle, joka tapahtui pääasiassa vuoden 2017 aikana. Tappio syntyi pääosin vuonna 2016 tehdyistä hintaepäkuranteista hankinnoista ja vuodelle 2017 tehdyistä hinnoitteluvirheistä ennakkomyynnissä.

Koko ensimmäisellä vuosipuoliskolla yhtiön tilauskanta oli hyvä ja kausi eteni odotetusti. Tuotteiden kysyntä oli erinomaista ja yhtiö ei tuotantorajoitteisen tilan vuoksi voinut vastata täysin Euroopan kysyntään. Yhtiön liikevaihto kasvoikin ensimmäisen puolen vuoden aikana huomattavasti, kun taas toinen vuosipuolisko jäi tavoitteista varsinkin Euroopan sekä Venäjän alueella. Toisella vuosipuoliskolla kysyntää heikensivät hyvin erilaiset paalausolosuhteet, jotka vaihtelivat varsinkin Euroopassa alueellisesti paljon. Esimerkiksi Pohjoismaissa ja osassa Venäjää kärsittiin satohävikkiä sateiden takia, kun taas Etelä-Euroopassa kärsittiin poikkeuksellisesta kuumuudesta ja kuivuudesta. Tästä huolimatta paalauskauden loppuvarastot jäivät Euroopassa lopulta keskimääräiselle tasolle.

Paalaustuotteissa tuotannon käyttöastetta ja täten tuotantomääriä laskivat tilapäisesti raaka-aineen laatuongelmat. Yhtiön käyttöaste jäi tavoitteista varsinkin kevätkaudella, jolloin varauduttiin pohjoisen pallonpuoliskon paalauskauden kysyntään. Varsinkin paalausverkossa kysyntä ylitti tarjonnan. Yhtiöllä on toistaiseksi tuotantorajoitteita paalaustuotteissa, mutta tilikaudella 2018 tehtävän investoinnin odotetaan parantavan tilannetta. Yhtiö pyrkii parantamaan käyttöastetta myös sisäisillä kehitystoimenpiteillä.

Lisää tietoa yrityksestä ja sen tuotteista sekä tarkempi kuvaus yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä: www.piippo.fi.

Rakenne- ja rahoitusjärjestelyt sekä tiedot osakkeista

Yhtiöllä on yksi arvo-osuusmuotoinen osakesarja ja kaikilla osakkeilla on yhdenmukaiset oikeudet. Yhtiön kaupparekisteriin merkitty osakemäärä on 1 292 747. Piippo Oyj:n markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla oli 8,5 m€. Osakkeen aloituskurssi 01.01.2017 oli 6,14 € (5,14 €) ja päätöskurssi 30.12.2017 oli 6,58 € (6,02 €). Katsauskauden ylin kurssi oli 7,10 € (6,50 €), alin kurssi 5,98 € (4,91 €) ja keskikurssi 6,36 € (5,84 €).

Piippo Oyj osakekurssin kehitys (€)      
2017 2016 Muutos %
           
Aloituskurssi 1.1.   6,14 5,14 19 %
Lopetuskurssi 31.12.   6,58 6,02 9 %
Ylin kurssi      7,10 6,50 9 %
Alin kurssi     5,98 4,91 22 %
Keskikurssi     6,36 5,84 9 %

Piippo Oyj:llä oli 30.12.2017 päivätyn osakasrekisterin mukaan 463 rekisteröityä osakkeenomistajaa. Piippo Oyj:n hallituksen jäsenten omistuksessa oli 591 500 osaketta eli 45,8 % yhtiön osakekannasta. Omistusjakaumasta kotitalouksien osuus on 92,2 %, rahoitus- ja vakuutuslaitosten osuus 5,1 % sekä yritysten ja ulkomaisten sijoittajien osuus 2,7 %.

Piippo Oyj on Piippo-konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä on kaksi täysin omistettua tytäryhtiötä: Piippo International Oy ja venäläinen PiippoRus OOO. Yhtiö harjoittaa operatiivista liiketoimintaa itse ja PiippoRus OOO:n kautta. Piippo International Oy:llä ei ole liiketoimintaa.       

Arvio lähitulevaisuuden kehityksestä

Agrituotteiden toimitukset tilikaudelle 2018 ovat lähteneet käyntiin suunnitellusti. Erityisesti alkuvuonna toimituksia tehdään Pohjois-Amerikkaan sekä muille pienemmille kaukomarkkinoille. Pohjoisen ja eteläisen pallonpuoliskon toimitussesongit ovat toistuvat eri vuodenaikoina. Pohjoisen pallonpuoliskon toimitussesonki on ensimmäisen vuosipuoliskon aikana, jolloin toimitetaan sekä edellisen vuoden viimeisellä vuosipuoliskolla varastoon valmistettuja tuotteita että kuluvan vuoden ensimmäisen vuosipuoliskon aikana valmistettuja tuotteita. Tästä johtuen ensimmäisen vuosipuoliskon toimitukset ovat perinteisesti noin kaksi kertaa toista vuosipuoliskoa suuremmat. Tuotantorajoitteista johtuen yhtiö varautuu ensimmäisen vuosipuoliskon toimituksiin pitämällä tuotannon kapasiteetin tasaisen korkeana koko vuoden.

Yhtiön taloudellisena tavoitteena on kasvattaa yhtiön omistaja-arvoa. Yhtiön liikevaihdon odotetaan kasvavan strategiajaksolla 2017-2022 globaalia markkinakysyntää nopeammin. Keskimääräisen markkinakasvun arvioidaan olevan 2-3 % vuodessa. Yhtiön kannattavuuden odotetaan pysyvän edellisten vuosien tasolla.

Yhtiö on ilmoittanut syksyllä 2017 investoivansa 2 500 t€ paalausverkkokapasiteetin kasvattamiseen Outokummun tehtaalle. Paalausverkkojen tuotantokapasiteetin kasvattaminen toteuttaa yhtiön uutta agriliiketoimintaan keskittyvää strategiaa. Uuden kapasiteetin arvioidaan olevan tuotantokäytössä vuoden 2018 loppuun mennessä.

Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen

Yhtiö jatkaa strategiansa toteuttamista asiantuntijakumppaneidensa kanssa ja tutkii mahdollisuuksia tuotantokapasiteettia lisääviin lisäinvestointeihin sekä mahdollisiin yritysjärjestelyihin. Yhtiö jatkaa sopivan kumppanin etsimistä kuluttajatuotteiden liiketoiminnan vahvistamiseksi. Yhtiö selvittää Outokummun nykyisten tuotantotilojen uudelleenjärjestelyjä, jotta se pystyisi paremmin vastaamaan strategiansa mukaiseen agrituotannon kasvutarpeeseen.  

Selvitys tutkimus- ja kehitystoiminnan laajuudesta

Yhtiön agrituotteiden kilpailukyvyn parantaminen sekä tuotantomenetelmien kehittäminen on yhtiön jatkuvaa tutkimus- ja kehitystoimintaa. Lopputuotteiden ominaisuuksien parantaminen, kuten lujuuksien jatkuva nostaminen, UV-suojauksien parantaminen ja raaka-ainetehokkuus ovat jatkuvasti kehitettäviä kilpailutekijöitä. Yhtiö on kehittänyt yhdessä asiakkaiden ja raaka-ainevalmistajien kanssa menetelmän, jolla parannetaan paalausverkkojen lujuusominaisuuksia merkittävästi.

Tuotekehityskulujen tarkka arviointi on vaikeaa, koska tuotteita ja niiden valmistuksessa käytettäviä menetelmiä kehitetään yhtiössä useissa eri työtehtävissä omien varsinaisten työtehtävien ohella. Yhtiö kehittää ja testaa jatkuvasti agriliiketoiminta-alalla uusia tuotteita ja palveluita, jotka parantavat yhtiön kilpailukykyä pitkällä aikavälillä.           

Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Yhtiön kohtaamat merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät lyhyellä aikavälillä liittyvät mahdollisiin kysynnän vaihteluihin, raaka-aineiden hintamuutoksiin, valuuttakursseihin ja asiakkaiden toimintaympäristön muutoksiin. Lisäksi yhtiöllä on vain yksi tuotantolaitos ja koko tuotanto on keskittynyt Outokummun tehtaalle Suomeen.

Agri-markkinoilla kysyntä on osaksi riippuvainen alueellisesti satokausien sääolosuhteista. Yhtiö on systemaattisesti hajauttanut sääriskiä laajentamalla tuotteiden maantieteellistä jakelua. Kaapelifillereiden ja -lankojen toimitukset ovat riippuvaisia eurooppalaisista merikaapelihankkeista. Kuluttajatuotteiden liiketoiminta kehittyy vakaasti ja kohdentuu pääasiassa Suomeen ja lähimarkkinoille.

Yhtiön toiminnan kansainvälisyys altistaa yhtiön eri valuuttojen välisille valuuttariskeille.  Lähes 50 % yhtiön liikevaihdosta syntyy muissa valuutoissa kuin euroissa. Yhtiö suojautuu tarvittaessa mahdollisuuksiensa mukaan valuuttariskeiltä. Nämä tulee ottaa huomioon etenkin Pohjois-Amerikan ja Venäjän viennissä. Valuuttakurssimuutokset aiheuttavat yhtiölle taloudellisia epävarmuustekijöitä. Yhtiö altistuu myös translaatioriskille Venäjän tytäryhtiön kautta.  

Liiketoimintariskit Venäjällä ovat suuremmat ja toimintaympäristö epävakaampi kuin monessa muussa markkinassa. Yhtiö seuraa edelleen tarkkaan toimintaympäristön mahdollisia muutoksia alueella.

Johdon näkemyksen mukaan konsernilla on yhtiön koko ja liiketoiminta huomioiden riittävä vakuutusturva sekä maailmanlaajuisesti että paikallisesti kunkin maan vakuutuskäytäntöjen mukaan. Tärkeässä roolissa vahinko- ja keskeytysriskien ehkäisyssä ovat säännölliset vakuutusyhtiön suorittamat riskienhallintakartoitukset, sekä tarkastus- ja koulutuskäynnit. Vahinko- ja keskeytysriskejä pyritään ehkäisemään monin eri keinoin, kuten henkilöstön koulutuksella, tuotantolaitteiden säännöllisillä huolto-ohjelmilla sekä varmistamalla tärkeimpien varaosien saatavuus. Myös tietoturvaa päivitetään ja parannetaan jatkuvasti. 

Raaka-aineiden hankinta on yksi merkittävimmistä yhtiön riskeistä, niin laadun kuin hinnoittelun suhteen. Raaka-ainehinnat määräytyvät markkinoilla kysynnän ja tarjonnan mukaan. Raaka-aineiden hankinnassa yhtiön tavoitteena on löytää useampi luotettava ja sitoutunut raaka-ainetoimittaja. Mahdollinen raaka-ainehintojen nousu tuo aina painetta kannattavuuteen ja välttämättä nousseita hintoja ei aina saada välittömästi läpi lopputuotteisiin.

Yhtiön kohdistuvaa tuotantoriskiä korostaa se, että yhtiöllä on vain yksi tuotantolaitos. Mahdolliset vahingot yhdessä tuotantolaitoksessa voivat vaikuttaa yhtiön liiketoimintaan.

Merkittävät riskit ja epävarmuustekijät liittyen Piippo Oyj:n liiketoimintaan on tiedotettu 10.2.2015 päivätyssä osakeantiin ja listautumiseen liittyvässä Esitteessä, johon voi tutustua yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.piippo.fi.

Tiedostetuissa riskeissä tai epävarmuustekijöissä ei ole tapahtunut muutoksia Esitteen julkaisun jälkeen.

Arvio ja tunnusluvut taloudellisesta asemasta ja tuloksesta sekä muista liiketoiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista

Tilikaudella 2017 konsernin liikevaihto kasvoi 3,7 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Liikevaihto kasvoi 622 t€ ollen 17 345 t€ (16 723 t€). Emoyhtiön liikevaihto kasvoi 5,2 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.  Emoyhtiön liikevaihto kasvoi 776 t€ ollen 15 836 t€ (15 060 t€).

Keskeiset tunnusluvut tilikaudella
1.1.-31.12.
  Konserni  2017 Konserni  2016 Konserni  2015 Emoyhtiö  2017 Emoyhtiö  2016 Emoyhtiö  2015
                 
Liikevaihto, t€     17 345  16 723  15 876  15 836  15 060  13 682 
Liikevaihdon muutos %     4 5 2 5 10 5
Liiketulos, t€     584 843 617 825 805 733
Liiketulos, % liikevaihdosta     3 5 4 5 5 5
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 477 798 301 737 789 423
Omavaraisuusaste %     55 57 54 56 57 54
Oman pääoman tuotto %     5 9 3 8 9 6

Yhtiön tilaukset ja toimitukset painottuvat tilikaudella ensimmäiselle vuosipuoliskolle, kuten aiempinakin vuosina tuotannon jatkuessa tasaisena läpi vuoden.

Tilikauden 2017 materiaali-, palvelu-  ja välitettävien tuotteiden ostot olivat 10 501 t€ (9 931 t€). Ostot kasvoivat 570 t€ vuodesta 2016 ja olivat 61 % liikevaihdosta. 

Henkilöstökustannukset tilikaudella 2017 olivat 3 896 t€ (3 655 t€) ollen prosentuaalisesti samalla tasolla 22 % liikevaihdosta kuin edellisellä tilikaudella 2016. Henkilöstöä oli keskimäärin vuoden 2017 lopussa 93 (84) henkilöä.

Konsernin henkilöstö 2017 2016 2015
       
Henkilöstö keskimäärin 93 84 80
Henkilöstövahvuus 100 84 79
Henkilöstökustannukset t€ 3 896  3 655  3 513 

Varsinainen yhtiökokous 31.03.2017 valitsi uudelleen yhtiön hallitukseen Antti Piipon, Kari Hirvosen, Lars-Olof Staffansin ja Mikael Slotten. Yhtiökokous valitsi edelleen yhtiön tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab:n, jonka päävastuullisena tarkastajana toimii KHT Heikki Tuomi.

Yhtiön taseen pysyvät vastaavat olivat tilikauden 2017 päättyessä 4 278 t€ (4 227 t€). Vaihtuvat vastaavat olivat 31.12.2017 yhteensä 8 629 t€ (8 256 t€) ollen suhteessa taseen loppusummaan suunnilleen samalla tasolla kuin edellisen tilikauden 2017 päättyessä (67 %). Vaihto-omaisuuden arvo tilikauden päättyessä oli 6 173 t€ (6 242 t€) valmistuotevaraston pienentyessä -238 t€ vastaavasta ajankohdasta 2016. Lyhytaikaiset saamiset olivat tilikauden 2017 päättyessä 2 231 t€ (1 938 t€) kasvaen 293 t€ edellisen tilikauden 2016 vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Myyntisaamisiin ei yhtiön käsityksen mukaan liity merkittäviä luottotappioriskejä.

Oma pääoma tilikauden päättyessä oli 7 081 t€ (7 073 t€) vahvistuen 8 t€ edellisestä vastaavasta ajasta.  Pitkäaikainen vieras pääoma oli tilikauden 2017 päättyessä 429 t€ (639 t€) ja lyhytaikainen vieras pääoma 5 396t€ (4 770 t€). Suhteellinen velkaantuneisuus 31.12.2017 heikkeni yhden prosenttiyksikön ollen 18 % (19 %). Yhtiön rahoitusasemaa vahvistavat käyttämättömät limiitit.

Yhtiön liiketoiminnan rahavirta oli tilikauden päättyessä 980 t€ (974 t€) ollen 6 t€ vahvempi kuin edellisenä vuonna johtuen pääasiallisesti käyttöpääoman parantuneesta kierrosta.

Yhtiön taseen loppusumma tilikauden 2017 lopussa oli 12 907 t€ (12 483 t€), ja omavaraisuusaste 55 % (57 %). Tulos ennen veroja oli tilikauden 2017 lopussa 476 t€ (798 t€), ja yhtiön oman pääoman tuotto oli 5 prosenttia (9 %).

Ympäristötekijät

Yhtiön toiminta ei ole ympäristöluvan varaista, eikä toimintaan kohdistu erityisiä ympäristölainsäädännön asettamia vaatimuksia. Ympäristöön, terveyteen ja työturvallisuuteen liittyvä lainsäädäntö tulee kuitenkin huomioida soveltuvilta osin. Soveltuva ympäristölainsäädäntö liittyy esimerkiksi ilmansaasteiden, melusaasteiden sekä haitallisten aineiden päästöjen sääntelyyn. 

Katsauksen laadintaperiaatteet

Vuotiskatsaus on laadittu hyvää kirjanpitotapaa ja paikallista lainsäädäntöä sekä First North -markkinapaikan sääntöjä noudattaen. Puolivuotiskatsaukseen sisältyviä lukuja ei ole tilintarkastettu. Esitetyt luvut on pyöristetty tarkoista luvuista.

Hallituksen esitys yhtiön voittoa koskeviksi toimenpiteiksi sekä esitys mahdollisesta muun vapaan oman pääoman jakamisesta

Varsinainen yhtiökokous pidetään 04.04.2018, jossa hallitus esittää tilinpäätöksen 01.01.-31.12.2017 hyväksymistä.     

Tilikauden 01.01.-31.12.2017 emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 5 895 209 €, josta emoyhtiön tilikauden voitto on 586 711,49 €. Yhtiön taloudellisessa tilanteessa ei ole tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut olennaisia muutoksia.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa. Tilikauden voitto 586 711,49 kirjataan voittovarat -tilille.

Taloudellinen tiedottaminen

Tämä tiedote julkaistaan suomeksi yhtiön verkkosivuilla: www.piippo.fi  
04.04.2018 Varsinainen yhtiökokous, tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen julkaisu
14.08.2018 Puolivuotiskatsaus kaudelta 1.1. - 30.6.2018

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Jukka Keisanen
Puhelin +358 43 218 1245
jukka.keisanen@piippo.fi

Hyväksytty Neuvonantaja
Translink Corporate Finance Oy
Puhelin: +358 40 5212 585

Jakelu: NASDAQ OMX, keskeiset tiedotusvälineet, www.piippo.fi

Piippo Oyj

Hallitus

Attachments:


Takaisin uutisiin