Etusivu / News / Piippo Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Piippo Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Julkaistu
  • Sijoittajalle
  • Yhtiötiedotteet


Piippo Oyj
Yhtiötiedote

Piippo Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Piippo Oyj Yhtiötiedote 5.4.2018 klo 9:00

Piippo Oyj:n varsinainen yhtiökokous 4.4.2018 teki seuraavat päätökset:

Tilinpäätöksen vahvistaminen

Piippo Oyj:n 4.4.2018 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2017 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 5 895 209 euroa, josta tilikauden 2017 voitto 586 711,49 euroa.

Hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa, ja että tilikauden voitto 586 711,49 euroa kirjataan voittovarat-tilille.

Kari Hirvonen vaati osakeyhtiölakiin perustuen vähimmäisosingon jakamista, siten että sen määrä on vähintään puolet emoyhtiön voitosta 586 711,49 euroa.

Päätettin, että 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkoa 0,227 €/osake eli yhteensä 293 355,74 euroa. Loppuosa tilikauden voitosta 293 355,75 euroa kirjataan voittovarat-tilille. Osinko maksetaan 16.4.2018 yhtiökokouspäivänä osakerekisterissä olleille osakkaille.

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaus

Suoritetun äänestyksen perusteella yhtiökokouksen päätökseksi hyväksyttiin, että Piippo Oyj:n entiselle toimitusjohtajalle, Kari Hirvoselle, ei myönnetä vastuuvapautta 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta.

Hallituksen muille jäsenille ja toimitusjohtaja Jukka Keisaselle myönnettiin vastuuvapaus 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta.

Hallituksen palkkiot ja jäsenten valinta

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen mukaiset palkkiot; puheenjohtajalle 6 000 euroa vuodessa ja muille hallituksen jäsenille 3 000 euroa vuodessa. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiota 100 euroa kokoukselta.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi neljä. Hallituksen jäseninä valittiin jatkamaan Antti Piippo, Mikael Slotte ja Lars-Olof Staffans ja uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Jouni Hartikainen.

Tilintarkastajan palkkio ja valinta

Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa kohtuullisen laskun mukaan. Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, jonka päävastuullisena tarkastajana toimii KHT Ari Eskelinen.

Yhtiöjärjestyksen muutos

Yhtiöjärjestyksen 5 §:

Nykyinen sanamuoto: ”Yhtiötä edustaa paitsi hallitus, myös hallituksen jäsenet kukin erikseen. Lisäksi hallitus voi antaa nimetylle henkilölle prokuran.”

Uusi sanamuoto: ”Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin erikseen yksin sekä hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. Lisäksi hallitus voi antaa nimetylle henkilölle prokuran. Prokura voidaan antaa vain siten, että prokuristi edustaa yhtiötä yhdessä hallituksen jäsenen tai toisen prokuristin kanssa.”

Muuta

Yhtiökokouksessa oli paikalla noin 84 prosenttia yhtiön osakekannasta ja äänimäärästä.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Piippo Oyj:n internet-sivuilla www.piippo.fi/sijoittajat/yhtiokokous2018 viimeistään 11.4.2018 alkaen.

PIIPPO OYJ
Hallitus

Lisätietoja

Piippo Oyj, toimitusjohtaja Jukka Keisanen, puh. 043 218 1245
Hyväksytty neuvonantaja: Translink Corporate Finance Oy, puh. 040 5212 585

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.piippo.fi

Piippo sitoo kaiken
Piippo Oyj on kansainvälisesti yksi johtavista toimijoista agriliiketoiminta-alueella, jonka päätuotteet ovat paalauslangat ja -verkot. Yhtiön globaali jakeluverkosto kattaa jo yli 40 maata. Piippo Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Finland -markkinapaikalla.

Liitteet

Takaisin uutisiin