Etusivu / Meistä / Conscious Compass

VASTUULLISUUS ON MATKA, EI MÄÄRÄNPÄÄ

Maataloudella on merkittävä rooli maailman kasvavaan väestöön ja ilmastonmuutokseen liittyvissä globaaleissa haasteissa. Oma osamme ruoantuotannon arvoketjussa on pieni, mutta sitäkin vaikuttavampi. Suhtaudumme vastuuseemme tehdä kestäviä valintoja ja kehittää entistäkin parempia ratkaisuja sen mukaisella vakavuudella.

CONSCIOUS COMPASS OHJAA MATKAAMME KOHTI KESTÄVÄMPÄÄ TULEVAISUUTTA

Ymmärrämme että vastuullisuus on matka, ei määränpää. Siksi olemme luoneet avuksemme vastuullisuuskompassin, jonka avulla kuljemme määrätietoisesti eteenpäin koko työyhteisömme voimalla. Etenemme askel kerrallaan, etsien jatkuvasti uusia paikkoja parantaa päivittyvän tiedon valossa. Tahdomme Piippona edustaa luotettavaa sekä vastuullista vaihtoehtoa alamme tiedostaville edelläkävijöille.

Conscious Compass

PÄIVITTÄISESSÄ TYÖSSÄMME JA PÄÄTÖKSENTEOSSA MEITÄ OHJAAVAT:

Tuotteidemme positiivisen vaikutuksen maksimointi

Tuotteidemme suurin vaikutus syntyy sadonkorjuuketjun onnistumisesta. Kaiken keskiössä on rehun säilönnällinen laatu sekä hukan minimoiminen – paitsi tuotettavan rehun myös tuotteiden valmistuksessa käyttämiemme raaka-aineiden, energian sekä syntyvän jätteen suhteen. Kuljemme kehitystyössämme määrätietoisesti kohti kiertotaloutta, pitäen samalla katseemme tiukasti sidosryhmiemme tarpeissa sekä tuotteidemme käyttöominaisuuksissa.

Rehun laadun parantaminen

Tuemme kaikin käytössämme olevin keinoin maatalouden tärkeää työtä maailman kasvavan väestön ruokkimiseksi. Paalaustuotteidemme ohella palvelemme agritoimialaa tarjoamalla asiantuntemustamme sekä kehitämme tuottajille heidän työtään helpottavia ja tulostaan parantavia palveluja.

Operatiivisen toiminnan ja ympäristötehokkuuden parantaminen

Tähtäämme tuotantoprosesseissamme kokonaisvaltaiseen tehokkuuden parantamiseen muun muassa energiankäytön, materiaalivirtojen optimoinnin sekä kiertotalouden keinoin. Oppainamme ja työkaluinamme askelissamme eteenpäin toimivat sertifioidut laatu- ja ympäristöjärjestelmämme.

Työhyvinvoinnin edistäminen

Ymmärrämme menestyksemme nojaavan ihmisiimme. Siksi meille on tärkeää olla vastuullinen työnantaja ja pitää huolta omien ammattilaistemme hyvinvoinnista, työolosuhteisesta sekä taloudellisesta turvasta. Työyhteisön kesken tekemämme kehitystyön perustana toimii sertifioitu työterveys- ja turvallisuusjärjestelmämme.