Home / Avainluvut & tietoa osakkeista

Avainluvut & tietoa osakkeista – Piippo sijoittajalle

Avainluvut

Tuloksen keskeiset tunnusluvut Konserni 2022 Konserni
2021 (9kk)
Konserni 2020 Emoyhtiö 2022 Emoyhtiö
2021 (9kk)
Emoyhtiö
2020
Liikevaihto, t€ 22 338 14 805 16 743 19 167 12 187 13 407
Käyttökate, t€ 1 609 853 1 063 1 413 599 749
Käyttökate liikevaihdosta, % 7 % 6 % 6 % 7 % 5 % 6 %
Tilikauden tulos, t€ 450 141 184 87 67 62
Tulos liikevaihdosta, % 2 % 1 % 1 % 0,5 % 0,5 % 0,5 %
Osakekohtainen osinko, euroa 0,00 0,03 0,00 0,00 0,03 0,00

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2022

Alta voit ladata vuoden 2022 (1.10.2021 – 30.9.2022) tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen. Piippo Oyj on päivittänyt vuoden 2022 tilinpäätöstään ja toimintakertomustaan 31.1.2023. Uudet versiot korvaavat 8.12.2022 allekirjoitetun ja 15.12.2022 julkaistun tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2022 31.1.2023
Tilintarkastuskertomus 2022 31.1.2023

Aikaisemmat tilinpäätökset ja vuosikertomukset voit ladata alta:

Tilinpäätös ja toimintakertomus, julkaistu 15.12.2022.
Tilinpäätös ja toimintakertomus 2022
Tilintarkastuskertomus 2022

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2021
Tilintarkastuskertomus 2021
Vuosikertomus 2020
Vuosikertomus 2019
Vuosikertomus 2018
Vuosikertomus 2017

Yhtiön osakkeet ja osakepääoma

Yhtiön osakepääoma oli tilikauden päättyessä 600 000 euroa. Yhtiöllä on yksi arvo-osuusmuotoinen osakesarja ja kukin Osake oikeuttaa yhteen (1) ääneen Yhtiön yhtiökokouksissa. Yhtiön Kaupparekisteriin merkitty osakemäärä on 1 292 747. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa. Yhtiöjärjestykseen ei sisälly äänestysrajoituksia.

Arvo-osuusjärjestelmä

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

Osingonjakopolitiikka

Piipon tavoitteena on ollut vakaa osingonjakopolitiikka, jossa yleensä vähintään 50 % tilikauden tuloksesta jaetaan osakkeenomistajille osinkoina. Osinkojen määrään saattavat kuitenkin vaikuttaa olennaisesti Yhtiön kasvuun suunnatut investointitarpeet ja muut rahoitustarpeet.