Etusivu / Sijoittajalle / Avainluvut & tietoa osakkeista

Avainluvut & tietoa osakkeista – Piippo sijoittajalle

 

AVAINLUVUT
Tuloksen keskeiset tunnusluvut Konserni 2018 Konserni 2017 Konserni 2016  Emoyhtiö 2018 Emoyhtiö 2017 Emoyhtiö 2016
Liikevaihto, t€  17 279 17 345 16 723  15 502 15 836 15 060
Käyttökate (EBITDA), t€  483 994 1 206 593 1 236 1 168
EBITDA, % liikevaihdosta 3 % 6 % 7 % 4 % 8 % 8 %
Tilikauden tulos, t€  -157 371 650 -8 587 650
Tulos, % liikevaihdosta  -1 % 2 % 4 % 0 % 4 % 4 %
Osakekohtainen osinko, €  0,00 0,23 0,26  0,00* 0,23 0,26

 

VUOSIKERTOMUS
Vuosikertomus koostuu kahdesta eri osiosta: Piippo Oyj:n vuosikatsauksesta sekä tilinpäätös ja toimintakertomus -osiosta. Vuosikertomus julkaistiin nyt toista kertaa. Voit ladata alta Vuosikertomukset!

Vuosikertomus 2018
Vuosikertomus 2017

 

YHTIÖN OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Yhtiön osakepääoma 31.12.2018 oli 600 000 euroa. Yhtiöllä on yksi arvo-osuusmuotoinen osakesarja ja kukin Osake oikeuttaa yhteen (1) ääneen Yhtiön yhtiökokouksissa. Yhtiön Kaupparekisteriin merkitty osakemäärä on 1 292 747. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa. Yhtiöjärjestykseen ei sisälly äänestysrajoituksia.

 

ARVO-OSUUSJÄRJESTELMÄ

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

OSINGONJAKOPOLITIIKKA

Piipon tavoitteena on ollut vakaa osingonjakopolitiikka, jossa yleensä vähintään 50 % tilikauden tuloksesta jaetaan osakkeenomistajille osinkoina. Osinkojen määrään saattavat kuitenkin vaikuttaa olennaisesti Yhtiön kasvuun suunnatut investointitarpeet ja muut rahoitustarpeet.