Etusivu / Sijoittajalle / Avainluvut & tietoa osakkeista

Avainluvut & tietoa osakkeista – Piippo sijoittajalle

 

AVAINLUVUT
Tuloksen keskeiset tunnusluvut Konserni 2017 Konserni 2016 Konserni 2015  Emoyhtiö 2017 Emoyhtiö 2016 Emoyhtiö 2015
Liikevaihto, t€  17 345 16 723 15 876  15 836 15 060 13 682
Käyttökate (EBITDA), t€  994 1 206 963 1 236 1 168 1 079
EBITDA, % liikevaihdosta 6 % 7 % 6 % 8 % 8 % 8 %
Tilikauden tulos, t€  371 650 233 587 650 334
Tulos, % liikevaihdosta  2 % 4 % 1 % 4 % 4 % 2 %
Osakekohtainen osinko, €  0,227 0,5 0,18  0,227 0,5 0,28

VUOSIKERTOMUS 2017
Vuosikertomus koostuu kahdesta eri osiosta: Piippo Oyj:n vuosikatsauksesta sekä tilinpäätös ja toimintakertomus -osiosta.
Lue vuoden 2017 vuosikertomus tästä.

YHTIÖN OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Yhtiön osakepääoma 31.12.2016 oli 600 000 euroa. Yhtiöllä on yksi arvo-osuusmuotoinen osakesarja ja kukin Osake oikeuttaa yhteen (1) ääneen Yhtiön yhtiökokouksissa. Yhtiön Kaupparekisteriin merkitty osakemäärä on 1 292 747. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa. Yhtiöjärjestykseen ei sisälly äänestysrajoituksia.

ARVO-OSUUSJÄRJESTELMÄ

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

OSINGONJAKOPOLITIIKKA

Piipon tavoitteena on ollut vakaa osingonjakopolitiikka, jossa yleensä vähintään 50 % tilikauden tuloksesta jaetaan osakkeenomistajille osinkoina. Osinkojen määrään saattavat kuitenkin vaikuttaa olennaisesti Yhtiön kasvuun suunnatut investointitarpeet ja muut rahoitustarpeet.