Etusivu / Meistä / ISO-sertifikaatit

ISO-sertifikaatit

ISO-sertifiointi on merkki kansainvälisen tason laatustandardien täyttymisestä.

Piippo on sertifiointien myötä sitoutunut ISO 9001, 45001, 14001 laadunhallintaan liittyvään jatkuvaan toiminnan monitorointiin ja parantamiseen. Käytössämme on johtamis- ja laadunhallintajärjestelmät, jotka päivittäisessä käytössä lisäävät tietoamme kehityskohteista ja ohjaavat tavoitteiden asettamisessa.
Sertifioinnilla haluamme osoittaa henkilökunnallemme, asiakkaillemme, yhteistyökumppaneillemme ja sidosryhmillemme sitoutumistamme jatkuvan parantamisen malliin toimintamme eri osa-alueilla.

 

ISO-sertifikaatti 9001ISO-sertifikaatti 45001ISO-sertifikaatti 14001

ISO 9001

Laatujärjestelmän sertifiointi ISO 9001 todentaa, että olemme sitoutuneet jatkuvaan parantamiseen ja asiakastyytyväisyyteen. Se osoittaa että johtamisjärjestelmämme toimii ja näyttää, että olemme onnistuneet soveltamaan laadunhallinnan periaatteita organisaatiossamme.

ISO 45001

ISO 45001 on työterveyden ja -turvallisuuden kansainvälinen standardi. Lakisääteisten vaatimusten lisäksi se vaatii yritykseltä jatkuvan parantamisen toimintamallia ”Plan-Do-Check-Act”.
Jatkuvan parantamisen mallin avulla työskentelemme lisätäksemme työterveyttä ja -turvallisuutta, kartoitamme riskejä ja ehkäisemme niiden toteutumista.

ISO 14001

Piippo on yrityksenä sitoutunut vastuullisiin toimintatapoihin ja otamme huomioon myös toimintamme ympäristövaikutukset. Myös Piipolla ISO 14001 standardi on yhteensopiva johtamis- ja laatujärjestelmämme kanssa. Oma vastuullisuusajattelumme perustuu Piipon Conscious Compass -toimintamalliin, joka ohjaa päivittäisiä valintojamme päämääränämme kestävyys ja vastuullisuus.