Fokus på fodret

Våra produkter är en liten men ofta avgörande del för att en skördekedja ska fungera

Vi utvecklar och tillverkar högkvalitativa nätlindningar och balsnören som höjer grovfodrets bevarandevärde och hjälper jordbrukare att uppnå bästa möjliga resultat. Endast en välbevarad gröda kan producera de resultat som världens växande befolkning behöver.