Home / Om oss

Piippo – Inget foder till spillo

Vi och våra partner känner samma sak: vi har världens viktigaste jobb. Under de kommande 50 åren måste jordbruket producera mer mat än som har producerats under de senaste 10 000 åren. Vi har inte råd att slösa med tid, pengar eller naturresurser.

Vi möter framtidens utmaningar med ett tydligt fokus. Våra produkter är en liten men ofta avgörande del för att en skördekedja ska fungera. Vi utvecklar och tillverkar högkvalitativa nätlindningar och balsnören som höjer grovfodrets bevarandevärde och hjälper jordbrukare att uppnå bästa möjliga resultat.

Allt börjar med en hög grad av kvalitet och driftsäkerhet. Vi testar, utvecklar och samarbetar med användarna av våra produkter. Nya lösningar innebär nya metoder, tekniker och produkter. Framgångarna syns i jordbrukarnas driftsäkerhet och lägre totala kostnader samt i minskad miljöbelastning. Beslut och agerande baseras på en värld som vi ännu inte kan se.