Home / Investerare

Piippo är listat på First North Nasdaq

Vi är en av världens ledande tillverkare av nätlindning och balsnören. Det är en position vi har uppnått med innovativa lösningar och integritet. Det kommer vi även fortsättningsvis att hålla fast vid, även om företaget är i en övergångsfas.

Övergången handlar om våra produkter. Istället för ett brett utbud av produkter ska vi fokusera på jordbruket: nätlindning och balsnören. Vi ser en tillväxt som överträffar marknadens, och det är anledningen till att vi tittar på företagsförvärv och investeringar som kan öka vår produktionskapacitet.

Enligt vår uppskattning uppgår den globala marknaden för nätlindning och balsnören till ca. 470 miljoner euro i nettoomsättning, där vår egen för närvarande står för cirka 17,3 miljoner euro. Vi är en av de 10 största producenterna i jordbruksbranschen, och om fem år tänker vi vara en av de tre största.

Våra globala distributionskanaler innefattar redan mer än 40 länder. En klar majoritet av vår export går till världens viktigaste jordbruksländer, som Tyskland, Polen, Australien, USA och Ryssland. I de två sistnämnda finns en enorm tillväxtpotential.

Framtida tillväxtområden hittar vi i bland annat Sydamerika och Asien, som vi redan tittar på. Vi gör investeringar vars resultat kommer att bli synliga på sikt. Vi investerar i framtiden genom att öka vår kapacitet.

Även om konkurrerande metoder för skörd och lagring av foder har dykt upp på marknaden, kommer balning behålla sin position globalt på grund av sin enkelhet, hållbarhet och slutanvändarens minimala behov av investeringar, samt logistiska fördelar. Vår konkurrensfördel bygger på decennier av tätt nätverkande på den globala marknaden, en hållbar affärsmodell och stark kunskap om våra marknader. Vi gör inte det här som en jordbrukare till en annan, utan snarare i vår egenskap av ansvarsfull expert på metod och teknik. Vi skärper vårt fokus så att vi kan svara för vår andel ännu bättre än förut, växa som företag och hjälpa jordbrukare till framgång.