Home / Om oss / ISO-certifikat

ISO-certifikat

ISO-certifieringar är en internationell bekräftelse på Piippos höga standarder

Med ISO-certifieringar har Piippo åtagit sig kontinuerlig utveckling som kräver konstant övervakning och förbättring av verksamheten. Vi använder kvalitetshanteringssystem för att sätta höga mål och systematiskt samla in information för att öka effektiviteten för våra metoder varje dag.
Vi vill visa vår personal, våra kunder, partner och intressenter att vi engagerar oss i kontinuerlig utveckling i hela verksamheten.

 

Management system certification ISO 9001_14001_45001

ISO 9001

Kvalitetshanteringscertifieringen ISO 9001 befäster att vi är engagerade i kontinuerlig utveckling och kundnöjdhet. Det visar att vårt kvalitetshanteringssystem fungerar, och vi implementerar nu kvalitetsprinciperna i vår organisation.

ISO 45001

ISO 45001 är en internationell ledningssystemstandard för arbetsmiljö. Det kräver att man följer lagen och även använder modellen för kontinuerlig utveckling: ”Plan-Do-Check-Act”.
Genom att använda denna modell arbetar vi mot bättre yrkesrelaterad hälsa och att öka säkerheten i vår arbetsmiljö. Vi utvärderar riskerna, och genom att göra det förhindrar vi dem från att förverkligas.

ISO 14001

Piippo har infört hållbarhet i hela verksamheten. Vi tar de miljömässiga utmaningarna i beaktning. Standarden ISO 14001 är kompatibel med kvalitetshanteringssystemet. Piippos Conscious Compass vägleder oss för att fatta hållbara beslut varje dag.