Home / Supporttjänster / Felsökning

Felsökning

Vi följer noga utvecklingen inom balpressar. Startpunkten för vår egen produktutveckling är att säkerställa kompatibiliteten med märken och modeller. I praktiken sker det i nära samarbete med våra kunder inom balning.
Nätlindningen sprids inte ordentligt

Otillräcklig nätspänning under lindning

 • Justera bromsstänger och matarrullar
 • Justera matarrullarnas spänning vid behov

Spridningsstången sprider inte ordentligt

 • Kontrollera och rengör stången

Kärnan glider på skaftet

 • För axelfästmodeller, se till att rullens kärna fäster

Nätet drar mot ena sidan av balen

 • Kör fodret jämnt till balkammaren
 • Foder har fastnat på rullarna. Rengör rullarna
 • Se till att nätet går rakt in i kammaren. Centrera rullen i förhållande till kammaren
 • Justera matarrullarnas spänning vid behov

Ojämnt formad eller för högt tryck i balen

 • Var uppmärksam på balkammarens fyllning. Kör långsammare, särskilt i balpressningens slutskede.

Timglasformad bal. Lägre spänning i mitten av balen förhindrar nätets spridning till balens kant

 • Minska strängbredden. Försök att mata materialet till mitten av kammaren
Nätet skärs inte ordentligt

Slö eller rostig kniv

 • Slipa eller byt ut kniven
 • Justera bromsen för att säkerställa tillräcklig nätspänning vid skärning
Nätet trasslar sig runt rullarna

Misslyckad skärning, snören hänger från nätet

 • Slipa eller byt ut kniven
 • Justera bromsen för att säkerställa tillräcklig nätspänning vid skärning
Maska på balen. Delad bal.

Hängande lösa trådar pga misslyckad skärning

 • Säkerställ nätets spänning under skärningen. Justera bromsen vid behov. Nätet måste vara tätt vid skärningspunkten
 • slipa eller byt ut skärblad

Otillräcklig nätspänning under skärningen / Kärnan glider på axeln

 • För axelfästmodeller, se till att rullens kärna fäster
 • Justera bromsstänger och matarrullar
 • Matarrullarna måste justeras
 • Pudra gummidrivrullen och utsidan av nätlindningen med babypuder

Skev matning av nätlindning på grund av felinställda matarrullar.

 • För axelfästmodeller, se till att rullens kärna fäster

Modeller med matningsbricka: Skador på nätet orsakade av matningsbrickan

 • Kontrollera och rengör brickan

Skadade nätrullar / Nätlindningen trasslar in sig i skärkniven

 • Kontrollera knivens funktion
 • Slipa eller byt ut kniven
 • Justera nätbromsen.
Sprängd bal

Kammarrullarna har skadat nätet

 • ställ kraftuttagets varvtal rätt när balen matas ut

Kemiska produkter, som ogräsmedel, har kommit i kontakt med nätlindningen vilket gör att nätets UV-skydd förstörs

 • undvik att använda kemikalier i närheten av nätlindningen

Balskador inträffar när balen kastas ut

 • kontrollera och se till att balpressen är i korrekt horisontell vinkel i förhållande till traktorn
 • kontrollera kraftuttagets varvtal vid utmatning av balen. Varvtal i enlighet med balpressens manual

Inte tillräckligt med nätomslag

 • Använd minst två hela omslag
 • Kontrollera faktiskt antal från balens yta efter att ha gjort 2–3 balar
 • Använd fler omslag med utmanande grödor som majsstjälkar eller halm

OBS: Vid balning av hackad halm, mycket hög DM-gröda, balar med mycket hög densitet eller svåra väderförhållanden, krävs det mer nät per bal. Nätlindningens styrka kan påverkas negativt av exponering för solljus och regn i kombination med grödor, jordar eller yttre miljöer med höga halter av järn, klor eller svavel.

Nätlindningen slets sönder under balning

Nätbromsen satt för hårt

 • Justera bromsens inställningar
Löst nätlindning runt balen

Öka spänningen / sträckningen under lindning

Behöver du mer hjälp? Kontakta: