Home / Supporttjänster

SUPPORT SERVICES – NÄR PROBLEM UPPSTÅR

Startpunkten för vår produktutveckling är att säkerställa kompatibiliteten med märken och modeller.

Vi följer noga utvecklingen inom balpressar. Startpunkten för vår egen produktutveckling är att säkerställa kompatibiliteten med märken och modeller. I praktiken sker det i nära samarbete med våra kunder inom balning.

Avancerade balpressar och maskinernas teknik skapar ibland situationer där det krävs information och support. Om du behöver support i frågor som rör balning, kontakta oss direkt via telefon eller mejl.

Du kan ringa vårt hjälpcenter på +358 44 737 2566. Spara numret i telefonen så du kan kontakta oss vid problem relaterade till balning, eller fyll i formuläret.