Home / Products / Balsnöre

Piippo balsnöre – fler meter, fler balar, lägre balningskostnad

Modern teknik och kvalitetsuppföljning garanterar utlovade minimilängder och driftsäkerhet.

Vårt balsnöre passar alla balpressar och är känt för sin enkelhet, styrka och pålitlighet. Snörets mjukhet ger upp till dubbelt så lång livslängd för balpressknutarna. Den höga knutstyrkan garanterar knutarnas hållbarhet även vid tuff hantering och vinterförvaring. Vårt balsnöre uppfyller kvalitetskraven vid stor fyrkantsbalning. Tack vare modern teknik och kvalitetsuppföljning kan vi garantera de utlovade minimilängderna och driftsäkerheten.

Produktbroschyr för snören ENG

Produktbroschyr för snören SWE

Produktbroschyr för snören FRA

Produktbroschyr för snören GER

Produktbroschyr för snören GNL

Produktbroschyr för snören RUS

Produktbroschyr för snören USA

Stor fyrkantsbalning

Den garanterade minimilängden är en hederssak för oss – alla våra rullar har garanterad längd!

Konventionell balning

Den höga knutstyrkan garanterar knutarnas hållbarhet även vid tuff hantering.

Rundbalning

Driftsäkerheten hos snörena för rundbalar sänker kostnaderna med upp till en fjärdedel.