Home / Om oss / Conscious Compass

Hållbarhet är en resa, inte en destination

Jordbruket spelar en viktig roll när det gäller att hantera de globala utmaningarna med ökande befolkningsmängd och klimatförändringar. Vår del i matvärdekedjan är liten, men därför ännu viktigare. Vi tar vårt ansvar på allvar när det gäller att göra hållbara val och utveckla bättre lösningar.

CONSCIOUS COMPASS VÄGLEDER OSS I VÅR STRÄVAN EFTER EN MER HÅLLBAR FRAMTID

Vi förstår att hållbarhet är en resa, inte en destination. Det är därför vi har Conscious Compass – för att få hjälp med att gå vidare med hela arbetsgemenskapens styrka och beslutsamhet. Vi fortsätter steg för steg och letar hela tiden efter nya saker att utveckla i ljuset av vår uppdaterade kunskap. Vi på Piippo vill representera ett tillförlitligt och ansvarsfullt alternativ för dig och andra medvetna pionjärer.

Conscious Compass

I VÅRT DAGLIGA ARBETE STRÄVAR VI EFTER ATT:

Maximera våra produkters positiva påverkan

Våra produkters största påverkan kommer från vår framgångsrika skördekedja. Det handlar om ensilering av värdena av grovfoder och att minimera avfall – inte bara när det gäller fodret som tillverkas, utan även med avseende på råvarorna, energin och avfallet i produktionen. Vi är fast beslutna att röra oss mot en cirkulär ekonomi, samtidigt som vi stadigt fäster blicken på jordbrukarnas behov och produkternas funktioner.

Optimera näringsvärdet i ensilage

Vi kommer att göra allt vi kan för att stödja jordbrukets viktiga roll – att föda världens ökande befolkning. IUtöver våra balningprodukter betjänar vi jordbruksindustrin genom att öppet dela med oss av vår expertis och tillhandahålla värdehöjande tjänster som gör deras arbete enklare och förbättrar deras resultat.

Förbättra drifts- och miljömässiga prestanda

I våra produktionsprocesser strävar vi efter att förbättra övergripande effektivitet via energianvändning, optimering av materialflöden och cirkulär ekonomi. Våra certifierade kvalitets- och miljöhanteringssystem är våra vägledare och verktyg för att fortsätta framåt.

Främja välbefinnande på arbetet

Vi förstår att personalen är grunden till vår framgång. Det är därför det är viktigt för oss att vara en ansvarsfull arbetsgivare och söka välbefinnande, arbetsvillkor och ekonomisk trygghet för vår personal. Vårt certifierade hälso- och säkerhetshanteringssystem är grunden i vårt utvecklingsarbete i Piippos gemenskap.