Home / Products / Nätlindning för höbal

Piippo nätlindning för balar

Piippos balnätslindningar, som tillverkas i Finland, håller jämn kvalitet och garanterar ett pålitligt balningsresultat för alla typer av foder, oavsett märket på balningsmaskinen. De har använts över hela världen i mer än 20 år. De ser till att inget foder går till spillo!

Hybrid Edge Master

Piippo Hybrid Edge Master är Piippos populäraste nätlindning på grund av dess tillförlitlighet, längd och styrka.