Home / Products / Nätlindning för höbal

Piippo nätlindning för balar

Piippos balnätslindningar, som tillverkas i Finland, håller jämn kvalitet och garanterar ett pålitligt balningsresultat för alla typer av foder, oavsett märket på balningsmaskinen. Återvunnet material används i produktion av alla rundbalsnät. Piippos nät har använts över hela världen i mer än 20 år. De ser till att inget foder går till spillo!

Hybrid Edge Master

Piippo Hybrid Edge Master är Piippos populäraste nätlindning på grund av dess tillförlitlighet, längd och styrka.

Andra nätlindningar

Välj det mest lämpliga nätet från Piippos produktsortiment.

Hållbarhet

Conscious Compass är vår vägvisare på vår resa mot en hållbar framtid.