Home / Om oss / Ansvarighet

Ansvarighet

Vi vill att jordbruket, som en av de största industrierna, ska gå före med bra lösningar i termer av hållbar utveckling.

Jordbruk och plast är fokuspunkter för globala problem. Vi satsar på kontinuerligt utvecklingsarbete för att se till att våra nätlindningar och balsnören blir allt mer pålitliga och ekologiska att använda – såväl som utforskandet av helt nya lösningar.

Vår roll på jordbruksmarknaden gör oss unika: Vi gör inte detta från en jordbrukare till en annan, utan i vår egenskap av ansvarsfull expert och utvecklare inom metod och teknik, för alla. Vår nätlindning för balpressning är den mest ekologiska på marknaden, och vi undersöker möjligheterna att ersätta plastmaterial. Vi återanvänder allt avfall som genereras i produktionen i vår egen återvinningscentral.

Istället för att reagera föregriper vi framtiden i allt vi gör.