Home / Om oss / Produktutveckling

Allt kan göras bättre och på ett mer hållbart sätt – Piippo produktutveckling

Vårt fokus ligger på det vi gör bäst. Vårt kunnande inom metod och teknik har producerat nya lösningar för både nätlindning och balsnöre.

Vi har lyckats när vi har skapat en produkt som är 30 procent mer ekologisk än andra produkter, när våra slutanvändare sparar 20 procent i totala årliga kostnader och när mängden spill är betydligt lägre än tidigare. Utgångspunkten för vår produktutveckling är verkligen tron på att allt kan göras bättre och mer hållbart – och alltid i nära samarbete.

Vår framgång bygger på samarbete med intressenter och kontinuerligt lärande. Dialog och kunskapsdelning garanterar ett fungerande samarbete med både distributörer och slutanvändare. Det leder till de bästa lösningarna i världen.