Home / Investerare / Från VD

I osäkra tider utmanas vi att hitta ännu mer hållbara lösningar

Tiden som vi nu lever i är exceptionell och osäker. Corona-pandemin har på olika sätt påverkat situationen för både enskilda personer och hela vår bransch, till exempel när det gäller logistiken. Men samtidigt har vår produktion gått framåt enligt plan, vilket betyder att vi har klarat den här märkliga perioden väldigt bra så här långt.

Det här året har krävt betydande anpassning och påhittighet från våra medarbetare. Nyckeln har framför allt varit vår önskan att lyckas med det vi gör. Medarbetarna och deras familjer har haft tuffa tider – ändå måste vi gå framåt.

Mindre mark som lämpar sig för jordbruk, energi och vatten står till förfogande, samtidigt fortsätter befolkningen att växa. Världen behöver jordbruket, och inget foder får förspillas. Den här tiden har också belyst behovet av kontinuerlig utveckling, agilitet och hållbarhet. I vårt dagliga arbete måste vi se så långt framåt som möjligt och kunna reagera på plötsliga och oväntade förändringar.

Men kontinuerlig utveckling och innovation får inte överskugga det faktum att arbetet utförs ihop med jordbrukarna. Vi måste se till att resultatet blir det bästa möjliga för jordbrukarna. Kundorientering är en ledande princip för vårt företag, och vi har ett praktiskt förhållningssätt till utvecklingsarbetet. Även om restriktionerna gör det svårt att ta sig runt, testar vi den här säsongen det nya snöret för nätlindning och nya snören för fyrkantsbalar för exportmarknaderna.

Jordbruket måste förändras tillsammans med resten av världen – under de kommande åren måste hela branschen svara på den ekologiska utmaningen. Än så länge sticker Piippo ut när det gäller produktutveckling, men vi uppmanar även våra konkurrenter att komma med i utvecklingsarbetet som bedrivs med miljö och återvinning i åtanke.

Våra produkter för nätlindning av balar har varit bland de mest ekologiska som marknaden kan erbjuda, och vi vill att det ska förbli så även i framtiden. Jämfört med standardnät sparar vårt balningsnät upp till 30 procent av plastmaterialet och minskar de totala kostnaderna. Jämfört med de nya filmer som ersätter näten är balning med högkvalitativ nätlindning en betydligt mer ekonomisk och ekologisk lösning, som lätt glöms bort bland alla marknadsföringskampanjer. Med användning av högkvalitativ nätlindning uppnår man hög foderkvalitet utan förluster.

Det är så vi kan lyckas med vårt gemensamma uppdrag för framtiden: att inte låta något foder gå till spillo.


Från VD – arkiv

Hälsningar,

Jukka Keisanen